Se încarcă pagina ...

PROGRAM "EURO 200" 2015, pentru acordarea finanţării în vederea achizionării unui calculator nou

 

În atenția studenților
cu vârste de până la 26 de ani

 

PROGRAM ”EURO 200”

pe anul 2015,

 

pentru acordarea finanțării în vederea achizionării unui calculator nou

 

 

 

 

Cererea pentru acordarea finanțării în vederea achizionării unui calculator nou va fi însoțită de următoarele documente:

  1. COPIE A CERTIFICATULUI DE NASTERE sau a ACTULUI DE IDENTITATE AL STUDENTULUI;
  2. COPII ALE CERTIFICATELOR DE NASTERE SAU ALE ACTELOR DE IDENTITATE, DUPĂ CAZ, ALE CELORLALȚI MEMBRI AI FAMILIEI;
  3. ADEVERINȚĂ de la instituțiile de învățământ din care să rezulte CALITATEA DE ELEV SAU STUDENT A CELORLALȚI FRAȚI/SURORI;
  4. ACTE DOVEDITOARE, ÎN ORIGINAL, PRIVIND VENITURILE MEMBRILOR FAMILIEI:
    • La stabilirea venitului brut lunar pe membru de familie se iau în calcul toate veniturile cu caracter permanent, realizate de membrii familiei în luna precedentă depunerii cererii, cu excepția: alocației de stat, alocației suplimentare pentru familiile cu mulți copii, burselor de studii si burselor sociale.


Documentele prevăzute se vor depune în copie, cu condiția ca, la depunerea cererii, studentul să prezinte şi actele în original.

 

TERMEN DE DEPUNERE:

21 APRILIE 2015
 

Alte articole | Arhiva