Se încarcă pagina ...

Portal Organic.Edunet

O Asociere Multilinguală a Arhivelor destinate Învăţării conţinând Informaţii de Calitate destinate Atragerii şi Educării Tineretului European în domeniul Agriculturii Ecologice şi al Agroecologiei 

 

 
 
ORGANIC.EDUNET este un proiect internaţional finanţat de Uniunea Europeană prin programul e-Content plus, care îşi propune să susţină universităţile şi şcolile agricole din Europa în utilizarea uşoară şi performantă a tehnologiilor Internet în vederea îmbunătăţirii ofertelor educaţionale în domeniul agriculturii ecologice şi agroecologiei.
 
Importanta temei proiectului derivă din însuşi rolul pe care îl ocupă la ora actuală Agricultura Ecologică la nivel mondial, european, dar şi în Romania, atât pentru dezvoltarea biodiversităţii, protecţia mediului, diversificarea alimentelor precum şi pentru dezvoltarea comunităţilor rurale.
 
Pe de altă parte, Agroecologia (ecologia agricolă) reprezintă o componentă a ecologiei aplicative ce studiază influenţa factorilor de mediu (biotici şi abiotici) asupra productivităţii plantelor cultivate şi animalelor domestice, dar şi structura şi dinamica asociaţiilor organismelor ce vieţuiesc pe terenurile agricole.
 
În acest context, Agricultura Ecologică şi Agroecologia reprezintă alternative importante, îndreptate către formele durabile de agricultură şi de producţie din fermă. Prin acestea, se doreşte aplicarea principiilor agriculturii ecologice pentru dezvoltarea sistemului de management al agriculturii durabile şi integrarea activităţilor agricole în cadrul comunităţilor rurale.
 
Pentru sensibilizarea opiniei publice privind importanţa acestor principii pentru protecţia mediului şi a biodiversităţii, rolul educaţiei este esenţial.
 
Este necesar ca actorii implicaţi în sistemul de agricultură ecologică să deţină informaţii solide şi să înţeleagă sistemul complex al obţinerii unor produse alimentare cu calităţi biologice superioare şi cu valoare nutritivă crescută.
 
Astfel, proiectul ORGANIC.EDUNET îşi propune să dezvolte un portal multilingual care va facilita celor interesaţi căutarea, accesul şi utilizarea unui conţinut educaţional digital destinat învăţării.
 
Pe această cale, conţinutul digital (on-line) va putea fi utilizat pentru educarea tineretului european asupra beneficiilor agriculturii ecologice şi agroecologiei, cunoştinţele respective devenind mai uşor accesibile, utilizabile şi exploatabile.
Portal Organic.Edunet imagine 1
Alte articole | Arhiva