Se încarcă pagina ...

Cazare - Anul universitar 2010/2011

 

 • Cazarea în căminele din campusul "Agronomie-Herăstrău" se face în zilele de 1, 2, și 3 octombrie 2010.

 

 • Listele cu repartizarea studenţilor în cămine pot fi consultate la avizierul social - Camin A.4.

 

 • Taxa de cazare este de 80 lei/lună.

 

 • La cazare se plăteşte pe 3 luni în avans.

 

 • Actele necesare pentru cazare sunt:
  • Cartea de identitate (sau buletinul de identitate, unde este cazul)
  • Copie după certificatul de naştere (pentru obţinerea vizei de flotant)
  • Pentru obţinerea reducerii taxei de cazare (acolo unde este cazul), trebuie prezentate:
   • Copie după cetificatul de deces al părintelui/părinţilor
   • Adeverinţă dacă părinţii sunt cadre didactice, semnată şi ştampilată de instituţia unde lucrează şi avizată de Inspectoratul Şcolar.
Alte articole | Arhiva