Se încarcă pagina ...

Personalităţi ale Facultăţii de Agricultură - Prezent

 

 

Prof.univ.dr. Dr.h.c. ALECU Ioan Nicolae

 

 • Profesor de management (1991-prezent)
 • Doctor Honoris Causa acordat de Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară "Ion Ionescu de la Brad" Iaşi (2005)
 • Conducător de doctorat (1992) 
 • Membru corespondent (1999) şi membru titular (2002) al Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice
 
 • Vicepreşedinte al Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice şi Preşedinte al Filialei Bucureşti 
 • Preşedintele Secţiei pentru Economie Agrară şi Dezvoltare Rurală din cadrul Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice
 • Rector al USAMV Bucureşti (1 februarie 2000 – 1 februarie 2008)
 • Preşedinte al USAMV Bucureşti (din aprilie 2008)
 • Decan al Facultăţii de Agricultură din Bucureşti (1990-1992; 1996 – 2000)
 • Director general al Departamentului pentru Învăţământ la Distanţă din cadrul USAMV Bucureşti (din 1998)
 • Preşedinte al Fundaţiei pentru Dezvoltare Rurală
 • Preşedinte al Consiliului Ştiinţific al revistei „Agricultorul Român” (din 2000)
 • Vicepreşedinte al Consiliului Naţional al Rectorilor din România (din 2000)
 • Vicepreşedinte al Fundaţiei Universitare CERA pentru Dezvoltare Agricolă şi Rurală
 • Vicepreşedinte al Societăţii Inginerilor Agronomi din România (din 1990)
 • Vicepreşedinte al Consiliului Ştiinţific al Societăţii Naţionale “Tutunul Românesc” S.A (1996-2007)
 • Membru în Colegiul Ministerului Agriculturii şi Alimentaţiei (din 1991)
 • Membru în Comisia de Management şi Marketing din cadrul Consiliului Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare (2002-2004)
 • Membru al Consiliului Independent pentru Sprijinirea Serviciilor din Agricultură (C.I.S.S.A.) (din 2000)
 • Membru în Consiliul de Evaluare, Atestare şi Acreditare pentru Cercetare-Dezvoltare în Agricultură, Silvicultură şi Industrie Alimentară (din 2002)
 • Expert al Băncii Mondiale 
 • A primit numeroase distincţii şi premii, printre care amintim:
  • Cadru didactic emerit (1984);
  • Ordinul Naţional „Pentru Merit” în grad de Comandor, oferit de Preşedintele României (2000);
  • Ordinul „Meritul Agricol” în gradul de „Ofiţer”, oferit de Preşedintele României (2007). 

 

Prof.univ.dr. CIONTU Costică 

 

 • Profesor la Catedra de Pedologie, Agrotehnică şi Agrochimie (2007-prezent)
 • Conducător de doctorat
 • Decan al Facultăţii de Agricultură - USAMV Bucureşti (2007-prezent)
 • Prodecan al Facultăţii de Agricultură - USAMV Bucureşti (2004-2007)
 • Membru în Senatul USAMV Bucureşti (2004-prezent)

 • Membru în Consiliul Facultăţii de Agricultură - USAMV Bucureşti (1997-2000, 2004-prezent)
 • Preşedinte în comisiile de apreciere şi susţinere a tezelor de doctorat la USAMV Bucureşti  
 • Membru al Societăţii Europene pentru Conservarea Solului (din 1997) 
 • Membru al Societăţii Naţionale Române pentru Ştiinţa Solului (din 1995)
 • Membru al Societăţii Române pentru Studiul şi Combaterea Buruienilor (din 1993)
 • Certificat de inovator nr. 1270/1989 - "Semănătoare manuală pentru seminţe mici"

 

Prof.univ.dr. MITROI Adrian 

 

 • Profesor la Catedra de Mecanizarea Agriculturii (profesor titular - 1992-2007; profesor consultant - 2007-prezent)
 • Membru în Senatul USAMV Bucureşti (2000-2004)
 • Membru în Consiliul Facultăţii de Agricultură - USAMV Bucureşti (1999-2007)
 • Şeful Catedrei de Mecanizarea Agriculturii (1999-2007)

 • Membru al Rationalisierungs-Kuratorium für Landwirtschaft - RKL, Germania, din 1973
 • Membru al societăţii academice „Max-Eith Gesellschaft Agrartechnik im VDI“ (VDI-MEG), Arbeitskreis Internationale Agrartechnik, Germania, din 1999
 • Membru în conducerea societăţii academice SOFDAAD, România
 • Expert evaluator de specialitate al Deutscher Akademischer Austauschdienst - DAAD, Germania
 • Expert în protecţia proprietăţii intelectuale
 • Membru în Comitetul director al Organismului de Certificare a Sistemelor de Management al Calităţii şi de Mediu
 • Cercetător ştiinţific invitat la: Universität Hohenheim, Fakultät für Agrarwissenschaften - Germania (1992, 1995, 1998, 2001, 2004); Christian Albrechts Universität, Kiel, Institut für Landwirtschaftliche Verfahrenstechnik – Germania (1992, 1995)
 • Distins cu Diploma „Cadru didactic evidenţiat“ acordată de Ministerul Invăţământului (1987)
 • Distins cu Ordinul Merit pentru Învăţământ în Rang de Ofiţer (2004) 

Prof.univ.dr. OANCEA Ioan

 

 • Profesor la Catedra de Fitotehnie (1992-2009)
 • Conducător de doctorat (1995)
 • Membru de Onoare al Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice (2002)
 • Secretar de Stat la Departamentul Agriculturii de Stat (1983-1985)
 • Director General al Centralei Nutreţurilor Concentrate (1986)

 • Adjunct al Ministrului Industriei Alimentare (1987)
 • Adjunct al Ministrului Contractărilor şi Achiziţionărilor Produselor Agricole (1988-1989)
 • Director General la Departamentul Agriculturii de Stat (1990-1991)
 • Ministrul Agriculturii şi Alimentaţiei (1992-1994)
 • Consilier la Preşedenţia României (1995-1996, 2001-2004)
 • Președinte Fondator al Fundației pentru Agricultură Durabilă și Siguranța Alimentației (1995)
 • Președinte al Consiliului Științific al Revistei "AGRO-TERRA"
 • Membru al Societăţii Inginerilor Agronomi din România (1990)
 • Membru al Societăţii Regale de Ştiinţe Agricole din Marea Britanie (1992)
 • Membru al Asociaţiei Internaţionale a Managementului Agricol Chicago - SUA (1994)
 • Membru al Comisiei pentru patrimonial al Academiei Române (2001)
 • Membru fondator al Corpului Agronomic din România (2005)
 • A primit numeroase distincţii şi premii, printre care amintim:
  • "Medalia de Argint", pentru activitatea desfăşurată în agricultură şi industria alimentară, acordată de către FAO (Roma, 1992)
  • Diploma de Onoare a Ministerului Agriculturii şi Alimentaţiei (1997) 
  • Ordinul Naţional "Pentru Merit" cu grad de cavaler (2002)
  • Meritul Academic acordat de Academia de Ştiinţe Agricole şi Silvice (2008)

  

Prof.univ.dr. PUIU Ştefan

 

 • Profesor de pedologie (1969-1995)
 • Şef de catedră (1976-1985, 1990-1992)
 • Prodecan al Facultăţii de Agricultură (1966-1969) 
 • Prorector al Înstitutului Agronomic "Nicolae Bălcescu" din Bucureşti (1969-1971)
 • Rector al Universităţii de Ştiinţe Agronomice din Bucureşti (1992-1993)
 • Preşedinte al Comisiei care a elaborat "Sistemul român de clasificare a solurilor, 1980"
 • Membru în Societatea Naţională pentru Ştiinţa Solului (1960) 

  

Prof.univ.dr. ROMAN Gheorghe Valentin

 

 • Profesor la Catedra de Fitotehnie (1994-prezent)
 • Conducător de doctorat (1996)
 • Membru corespondent al Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice - ASAS (2003)
 • Vicepreşedintele Secţiei "Cultura plantelor de câmp" - Academia de Ştiinţe Agricole şi Silvice (2008-prezent) 

 

 • Decan al Facultăţii de Agricultură - USAMV Bucureşti (2000-2007)
 • Prodecan al Facultăţii de Agricultură - USAMV Bucureşti (1996-2000)
 • Secretar ştiinţific al Consiliului Facultăţii de Agricultură - USAMV Bucureşti (1992-1996)
 • Membru fondator al Societăţii Inginerilor Agronomi din România (SIAR) şi Secretar general în perioada 1990-1993
 • Membru al European Network for Renewable Energy Sourses (EURONETRES/UNESCO-Bresce)
 • Membru al European Network for Organic Agriculture Teachers (ENOAT)
 • Profesor invitat la: University of Maribor, Faculty of Agriculture - Slovenia (2005, 2007); USAMVB Timişoara - Facultatea de Agricultură (2008); University of Lublin - Polonia (2009) 
 • Distins cu Ordinul Naţional „Pentru Merit” în Grad de Cavaler (2002)

  

Prof.univ.dr. SĂNDOIU Dumitru-Ilie

 

 • Profesor la Catedra de Pedologie, Agrotehnică şi Agrochimie (1995-prezent)
 • Director al Centrului de Cercetare pentru Agricultură Durabilă al Facultăţii de Agricultură – centru de cercetare tip B
  Membru al Consiliului Facultăţii de Agricultură (2000-prezent)
  Membru al Senatului USAMV Bucureşti (2004-2008)
  Coordonator al programului de masterat „Ştiinţa solului – baza agriculturii durabile” (2003-2011) 
 • Membru în Consiliul ştiinţific al USAMV Bucureşti, Preşedintele Comisiei de Cercetare Ştiinţifică (2004-2008)
 • Vicepreşedinte al Comisiei pentru Agricultură din cadrul programului RELANSIN (1999-2001)
 • Vicepreşedinte al Comisiei pentru Mecanizare şi Industrie Alimentară din cadrul programului AGRAL (2001)
 • Membru supleant în Comisia Naţională de Omologare a Produselor de Protecţia a Plantelor din cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale (din 2007)
 • Membru în Comitetul de redacţie al Revistei Ştiinţa Solului (din 2005)
 • Membru în European Weed Research Society (din 1987)
 • Membru în International Soil Tillage Organisation (din 1994)
 • Membru în Geselschaft für Pflanzenbau Wissenschaften (1992-2003)
 • Membru în European Society for Soil Conservation (din 2000)
 • Membru al Societăţii Naţionale Române pentru Ştiinţa Solului (din 1971)
 • Membru al Societăţii Române de Studiu pentru Combaterea Buruienilor (din 1993)
 • Membru fondator al Societăţii Română de Cercetări pentru Lucrările Solului (1992)
 • Membru al Societăţii Române pentru Istorie şi Retrologie Agrară (din 1995)
 • Membru al Asociaţiei Române pentru Agricultură Durabilă (din 1998)
 • Diplomă de onoare din partea Asociaţiei Română Agricultură Durabilă
 • Diplomă de onoare şi Medalia jubiliară de la 50 de ani de activitate de cercetare ştiinifică a INCDA Fundulea

 

Prof.univ.dr. ŞTEFAN Victor 

 

 • Profesor la Catedra de Fitotehnie (1998-prezent)
 • Şeful Catedrei de Fitotehnie (2006-prezent)
 • Membru în Senatul USAMV Bucureşti (2006-2008)
 • Membru în Consiliul Facultăţii de Agricultură - USAMV Bucureşti (2000-prezent)      
 • Inginer şef la Cosiliul Intercooperatist Horia, judeţul Ilfov – coordonarea activităţii tehnice a unităţilor din consiliu (peste 10.000 ha), în perioada 1976-1979
 • Inginer şef CAP Horia, judeţul Ilfov (1969-1976)
 • Membru fondator al Societăţii Inginerilor Agronomi din România - SIAR (1990)
 • În cei peste 30 de ani de activitate didactică şi ştiinţifică a efectuat numeroase cercetări în câmp privind biologia şi tehnologia de cultivare pentru numeroase plante de cultură (grâu de toamnă, soia, in pentru ulei, floarea-soarelui, rapiţă, plante medicinale)

 

Prof.univ.dr. UDRESCU Sevastian

 

 • Profesor la Catedra de Pedologie, Agrotehnică şi Agrochimie (1997-prezent)
 • Conducător de doctorat (2002)
 • Prodecan al Facultăţii de Agricultură - USAMV Bucureşti (2004-2007)
 • Secretar ştiinţific al Facultăţii de Agricultură - USAMV Bucureşti (2000-2004)
 • Membru acosiat al Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice - ASAS
 • Preşedinte al Societăţii Naţionale Române pentru Ştiinţa Solului (2000-2003)
 • Membru al European Society for Soil Conservation
 • Membru al Soil Tillage Research Organisation
 • Membru corespondent al Academiei Oamenilor de Ştiinţă din România
 • Membru al Societăţii Inginerilor Agronomi din România
 • Membru al Asociaţiei Generale a Inginerilor din România (1992)
 • Membru în Comitetul tehnic CT 285 pentru standardizare pe probleme de sol
 • Distins cu Ordinul Naţional „Pentru Merit” în Grad de Cavaler (2002)