Se încarcă pagina ...

Personalităţi ale Facultăţii de Agricultură - Înaintaşi

  

Petru S. Aurelian

(13.12.1833 - 24.01.1909)

Profesor la Institutul de Agricultură de la Pantelimon şi la Şcoala Centrală de Agricultură şi Silvicultură de la Herăstrău

Este considerat "întemeietorul şi organizatorul învăţământului agricol superior în ţara noastră"

 

Vlad Cârnu Munteanu

(1858 - 1903)

Profesor la Şcoala Centrală de Agricultură şi Silvicultură de la Herăstrău

Agronom şi biolog, este primul ameliorator al grâului şi ovăzului în România

 

Vasile Brezeanu

(1864 - 1917)

        Profesor de viticultură la Şcoala Superioară de Agricultură de la Herăstrău        

Este recunoscut drept fondator al ştiinţei viticole româneşti, alături de Gh. Nicoleanu

  

 Constantin Sandu Aldea

(14.11.1874 - 21.03.1927)

        Profesor la Şcoala Superioară de Agricultură de la Herăstrău        

Este fondatorul "ştiinţei ameliorării plantelor" în România

 

George Maior

(15.06.1855 - 27.04.1927)

         Profesor la Şcoala Superioară de Agricultură de la Herăstrău        

     Este primul român cu titlul ştiinţific de "Doctor în agronomie" şi este întemeietorul fitotehniei moderne    

  

 Marin Chirițescu-Arva

(29.06.1889 - 23.02.1935)

Profesor de fitotehnie și pratologie la Academia de Înalte Studii Agronomice din București

A militat pentru aprofundarea cercetărilor experimentale în agricultură şi cooperarea micilor gospodării ţărăneşti

 

Petre Enculescu

(1879 - 1957)

Profesor de mineralogie, geologie şi agrogeologie la Academia de Înalte Studii Agronomice din București

Este cunoscut pentru studiile asupra vegetaţiei ţării noastre în corelaţie cu solurile

 

Traian Săvulescu

(02.02.1889 - 29.03.1963)

Profesor de fitopatologie la Şcoala Superioară de Agricultură de la Herăstrău

Este fondatorul "Şcolii româneşti de fitopatologie"

 

Gheorghe Ionescu Şişeşti

(16.10.1885 - 04.06.1967)

Profesor la Şcoala Superioară de Agricultură de la Herăstrău, devenită ulterior Academia de Înalte Studii Agronomice şi apoi Facultatea de Agronomie în cadrul Politehnicii, iar din 1948 Institutul Agronomic "Nicolae Bălcescu" Bucureşti

Savant cu orizont larg, pedagog desăvârşit şi cercetător pasionat, este „ctitorul ştiinţei agricole româneşti” 

 

Teodor Saidel

(1874 - 1967)

Profesor de chimie generală şi chimia solului la Şcoala Superioară de Agricultură de la Herăstrău, ulterior la Academia de Înalte Studii Agronomice din Bucureşti

Este fondatorul agrochimiei în România şi primul din lume care a elaborat metoda potenţiometrică de determinare a pH-ului solului

 

Nicolaie Cernescu

(31.08.1904 – 26.04.1967)

Profesor de pedologie la Facultatea de Agricultură din Bucureşti 

Este cunoscut ca specialist pedolog în chimia mineralogică, în geneza şi clasificarea solurilor

 

Nicolae Zamfirescu

(01.02.1899 - 01.02.1977)

Profesor de fitotehnie la Facultatea de Agronomie din Bucureşti

Este considerat ca fiind o personalitate marcantă a ştiinţelor agronomice ce a pus bazele fitotehniei moderne în României

  

Nicolae Săulescu

(06.06.1898 - 07.01.1977)

Profesor de fitotehnie la Facultatea de Agronomie din Bucureşti

Este cunoscut ca renumit om de ştiinţă în domeniul fitotehniei, geneticii şi ameliorării plantelor şi tehnicii experimentale agricole

 

Gheorghe Valuţă

(01.09.1901 - ..1987)

Profesor de fitotehnie la Facultatea de Agronomie din Bucureşti

Face parte din pleiada marilor fitotehnişti pe care i-a avut România în perioada anilor 1930-1980

 

 Irimie Staicu

(25.04.1905 - 12.07.1989)

Profesor de agrotehnică la Facultatea de Agricultură din București

A realizat cercetări în agrotehnica plantelor de cultură mare pe diferite tipuri de sol

 

 

Nicolae Giosan

(30.12.1921 - 30.07.1990)

Profesor de genetică şi ameliorarea plantelor la Facultatea de Agricultură din Bucureşti

Iniţiatorul introducerii şi generalizării în agricultura României a porumbului hibrid

 

Grigore Obrejanu

(10.01.1911 - ..1991)

Profesor de pedologie la Facultatea de Agricultură din Bucureşti

A făcut cercetări în domeniul pedologiei, în special al pedologiei ameliorative

 

 

Eugen Rădulescu

(13.10.1904 - ..01.1993)

Profesor de fitopatologie la Facultatea de Agricultură din Bucureşti

Este considerat părintele ameliorării rezistenţei plantelor la boli în România şi pionierul combaterii integrate în ţara noastră

 

Toma Dragoş

(17.10.1929 - 30.01.1994)

Profesor de mecanizarea agriculturii la Facultatea de Agricultură din Bucureşti 
A fost o personalitate marcantă în domeniul ştiinţelor mecanizării agriculturii şi a învăţământului superior agronomic din România

 

Victor Bîrnaure

(18.11.1928 - 03.02.1994)

Profesor de fitotehnie la Facultatea de Agricultură din Bucureşti 
A fost un erudit şi un specialist recunoscut prin cercetările ştiinţifice în domeniul culturii cartofului

  

Vlad Ionescu-Şişeşti

(26.03.1918 - 06.06.2003)

Profesor la Catedra de Fitotehnie din cadrul Facultăţii de Agricultură din Bucureşti 

A pus bazele disciplinei de "Culturi irigate", denumită mai târziu "Irigarea culturilor"

 

  

David Davidescu

(16.09.1916 - 10.11.2004)

Profesor de agrochimie la Facultatea de Agricultură din Bucureşti

Este considerat drept "ctitorul şi promotorul agrochimiei moderne în România"

 

(14.09.1925 - 17.02.2010)

Profesor de producerea şi păstrarea furajelor la Facultatea de Agricultură din Bucureşti

Profesor şi cercetător ştiinţific de aleasă ţinută academică ce a contribuit în mod esenţial la dezvoltarea culturii pajiştilor şi a plantelor furajere în România

 

(16.09.1924 – 21.10.2010)

Profesor de fitotehnie la Facultatea de Agricultură din Bucureşti

Profesor şi cercetător ştiinţific de aleasă ţinută academică, considerat ca fiind cea mai importantă personalitate a fitotehniei moderne în România

 

(31.08.1933 – 01.08.2011)

Profesor de agrotehnică la Facultatea de Agricultură din Bucureşti     

A fost o personalitate a ştiinţelor agronomice din România

 

(04.10.1928 – 21.08.2011)

Profesor de agrotehnică la Facultatea de Agricultură din Bucureşti     

A pus bazele managementului combaterii integrate a buruienilor