Se încarcă pagina ...

Ciclul I - Studii universitare de licenţă

 

În cadrul Ciclului I - studii universitare de Licenţă, Facultatea de Agricultură din Bucureşti are următoarele programe de studii (specializări):

  1. Agricultură - curs de zi, 4 ani - 240 credite, specializare Acreditată
  2. Agricultură-IFR - curs cu frecvență redusă, 4 ani - 240 credite, specializare Autorizată
  3. Ştiinţele solului - curs de zi, 4 ani - 240 credite, specializare Acreditată
  4. Protecţia plantelor - curs de zi, 4 ani - 240 credite, specializare Acreditată
  5. Silvicultură - curs de zi, 4 ani - 240 credite, specializare Acreditată
  6. Biologie - curs de zi, 3 ani - 180 credite, specializare Acreditată
  7. Biologie-IFR - curs cu frecvenţă redusă, 3 ani - 180 credite, specializare Acreditată
     

Specializările de Agricultură, Ştiinţele Solului şi Protecţia Plantelor funcţionează cu trunchi comun în primii doi ani. Începând din al treilea an de studiu, procesul educaţional este separat pentru cele trei specializări.

 


Specializarea Agricultură (cursuri de zi, 4 ani de studii - 240 credite) este acreditată şi continuă tradiţia educaţională a Facultăţii de Agricultură din Bucureşti din anul 1852, pregătind specialişti ce sunt solicitaţi şi care lucrează într-o varietate foarte mare de locuri de muncă, şi anume: producţie agricolă şi sectorul de servicii; instituţii de cercetare-dezvoltare; instituţii de învăţământ; consultanţă agricolă; firme care comercializează produse pentru tratamente fitosanitare, material semincer, maşini, utilaje şi echipamente agricole sau materii şi materiale utilizate în procesul de producţie agricolă; firme specializate în acordare de credite; firme de asigurări; bănci; administraţie la diferite nivele; unităţi de preluare/procesare/valorificare a produselor agricole.  

 


Specializarea Agricultură-IFR (cursuri cu frecvenţă redusă, 4 ani de studii - 240 credite) este autorizată să funcţioneze pentru cursurile cu frecvenţă redusă şi a fost înfiinţată în anul 2010. Această specializare pregăteşte specialişti în domeniul agriculturii după acelaşi plan de învăţămând ca şi Specializarea de Agricultură - cursuri de zi, iar absolvenţii acesteia vor putea să obţină aceleaşi locuri de muncă ca şi cei de la cursurile de zi.
 


Specializarea Ştiinţele Solului (cursuri de zi, 4 ani de studii - 240 credite) este acreditată şi a fost înfiinţată în anul 1990. Această specializare pregăteşte specialişti destinaţi sectoarelor de cercetare-dezvoltare-administraţie, pentru probleme specifice legate de menţinerea şi sporirea fertilităţii terenurilor agricole, controlul stării de fertilitate, elaborarea planurilor de fertilizare, prevenirea şi controlul poluării solului, refacerea ecologică a solurilor degradate. Absolvenţii acestei specializări obţin locuri de muncă în domeniul protecţiei solului, incluzând Oficiile Judeţene de Pedologie şi Agrochimie, Oficiile de Cadastru şi Organizarea Teritoriului, comerţul cu îngrăşăminte, învăţământ şi unităţi de cercetare-dezvoltare.

 


Specializarea Protecţia Plantelor (cursuri de zi, 4 ani de studii -240 credite) este acreditată şi a fost înfiinţată în 1990. Această specializare pregăteşte specialişti destinaţi sectorului atât de important al controlului buruienilor, bolilor şi dăunătorilor, administrării tratamentelor fito-sanitare, carantină fitosanitară. Absolvenţii acestei specializări obţin locuri de muncă în domeniul protecţiei plantelor, incluzând Oficiile Judeţene de Carantină Fitosanitară, controlul vamal, comerţul cu pesticide, învăţământ şi unităţi de cercetare-dezvoltare.

 


Specializarea Silvicultură (cursuri de zi, 4 ani de studii - 240 credite) este acreditată să funcţioneze şi a fost înfiinţată în anul 2004, regăsindu-se în “Nomenclatorul domeniilor şi specializărilor din învăţământul universitar”. Această specializare este destinată formării specialiştilor în silvicultură, care vor activa cu precădere în zona de sud a ţării. Absolvenţii acestei specializări au ca principale direcţii de activitate gestionarea sistemelor forestiere şi agro-forestiere, dezvoltarea plantaţiilor forestiere şi a perdelelor forestiere de protecţie, cu prioritate în arealele cu terenuri mai puţin propice pentru agricultură, cum ar fi terenurile joase din luncile râurilor, terenurile în pantă ş.a., cu scopul diminuării tendinţelor de aridizare a climatului, pe fondul schimbărilor climatice globale.

 


Specializarea Biologie (cursuri de zi, 3 ani de studii -180 credite) este acreditată să funcţioneze pentru cursurile de zi şi a fost înfiinţată în anul 2000. Această specializare pregăteşte specialişti în domeniul biologiei (ştiinţe naturale), care vor putea să obţină locuri de muncă ca profesori de biologie în diferite instituţii de învăţământ, specialişti în cadrul laboratoarelor ce efectuează analize biologice, în cadrul firmelor ce desfăşoară activităţi de natură biologică şi în cadrul unităţilor de cercetare-dezvoltare.

 


Specializarea Biologie-IFR (cursuri cu frecvenţă redusă, 3 ani de studii - 180 credite) este acreditată să funcţioneze pentru cursurile cu frecvenţă redusă şi a fost înfiinţată în anul 2001. Această specializare pregăteşte specialişti în domeniul biologiei (ştiinţe naturale) după acelaşi plan de învăţămând ca şi Specializarea de Biologie - cursuri de zi, iar absolvenţii acesteia vor putea să obţină aceleaşi locuri de muncă ca şi cei de la cursurile de zi.