Se încarcă pagina ...

Linkuri utile

 

Universităţi

♦ Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară Bucureşti

http://www.usamv.ro

Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară “Ion Ionescu de la Brad” Iaşi
http://www.univagro-iasi.ro

Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj-Napoca
http://www.usamvcluj.ro

Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului din Timişoara
http://www.usab-tm.ro

Facultatea de Agricultură, Universitatea din Craiova
http://cis01.central.ucv.ro/agronomie

 


Instituţii

♦ Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
http://www.edu.ro/index.php

Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale
http://www.maap.ro

Ministerul Mediului
http://www.mmediu.ro/

Guvernul României (acte normative, program de guvernare, ministere)
http://www.guv.ro

Academia Română
http://www.acad.ro

Academia de Ştiinţe Agricole şi Silvice
http://www.asas.ro

Food and Agriculture Organization (FAO)
http://www.fao.org

Regia Naţională a Pădurilor - Romsilva
http://www.rosilva.ro

Administraţia Naţională de Meteorologie
http://www.meteoromania.ro/

Autoritatea Naţională Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor
http://www.ansv.ro

Agenţia de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit
http://www.apdrp.ro

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură
http://www.apia.org.ro

Inspecţia Naţională pentru Calitatea Seminţelor
http://www.incs.ro

Institutul de Stat pentru Testarea şi Înregistrarea Soiurilor
http://www.istis.ro

Institutul de Bioresurse Alimentare
http://www.bioresurse.ro

♦ Asociaţia Amelioratorilor, Producătorilor şi Comercianţilor de Sămânţă şi Material Săditor din România
 http://www.amsem.ro

 


Cercetare

Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică (ANCS)
http://www.ancs.ro/

http://www.mct.ro/

Consiliul Naţional al Cercetării Ştiinţifice din Învăţământul Superior (CNCSIS)
http://www.cncsis.ro

Centrul Naţional de Management Programe (CNMP)
http://www.cnmp.ro

Agenţia Managerială de Cercetare Ştiinţifică, Inovare şi Transfer Tehnologic (AMCSIT)
http://www.amcsit.ro

Baza de date FAO – FAOSTAT
http://faostat.fao.org/site/567/DesktopDefault.aspx?PageID=567

♦ Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Fundulea (ICDA Fundulea)
http://www.ricic.ro/

♦ Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecţia Plantelor (ICDPP)
http://icdpp.ro/

♦ Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Pedologie, Agrochimie şi Protecţia Mediului București (ICPA București)
http://icpa.ro/

♦ Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Cartof și Sfeclă de Zahăr Brașov (INCDCSZ)
http://www.potato.ro/ro/index.php

♦ Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Pajiști Brașov (ICDP)
http://www.pajisti-grassland.ro/

 


Informare-Documentare 

♦ Revista "Agro-Business"
http://www.agro-business.ro/

♦ Revista "Agrimedia"
http://www.agrimedia.ro/   

♦ Revista "Agro-Terra"
http://www.rgic.ro/agroterra/index.html

♦ Revista "Ferma"
www.revista-ferma.ro

♦ Revista "Fermierul"
http://www.fermierul.ro/

♦ Revista "Gazeta Fermierului"
http://www.gazetafermierului.ro/

♦ Revista "Lumea Satului"

http://www.lumeasatului.ro/

♦ Revista "Profitul Agricol"  

http://www.agrinet.ro

♦ Ziarul „Rodul Pământului".
http://www.rodulpamantului.ro/index.html

♦ Site-ul emisiunii "Euroferma"
http://www.euroferma-online.ro/index.html 

♦ Radio "Antena Satelor"
http://www.antenasatelor.ro

♦ "Agroazi" - portal agricol
http://www.agroazi.ro/

♦ "Agroinfo" - portal agricol
http://www.agroinfo.ro/

 ♦ "Piaţa agricolă" - publicaţie online de actualitate agricolă
http://www.piataagricola.eu/

♦ "AnunturiAgricole" - site dedicat anunţurilor din domeniul agricol
http://www.anunturi-agricole.ro/

♦ "AnunturiAgricole.eu" - site dedicat anunţurilor din domeniul agricol

http://www.anunturiagricole.eu/ 

♦ "Ghidul fermierului" - catalog al profesioniştilor din domeniul agroalimentar

http://www.ghidulfermierului.ro/ 

♦ Smart Agri Magazin

http://smartagri.ro

♦ AgroRomânia - Comunitatea Agricultorilor

http://agroromania.manager.ro/ 

♦ Club Agricultura

http://www.clubagricultura.ro/  

 ♦ "Eagro" - site de cărţi agricole
http://www.eagro.ro/   

♦ Editura "CERES"

http://www.editura-ceres.ro/

 


Pentru studenţi

♦ Alianţa Naţională a Organizaţiilor Studenţeşti din România
http://www.anosr.ro/

♦ Uniunea Naţională a Studenţilor din România
http://www.unsr.ro/

♦ Centrul Naţional pentru Burse de Studii în Străinătate
http://www.roburse.ro

♦ Bază de date cu descrierea sistemelor de învăţământ din ţările europene
http://www.eurydice.org

♦ Comisia Europeană - Secretariatul general pentru educaţie şi cultură
http://europa.eu.int/comm/dgs/education_culture/index_en.htm

♦ Agentia Naţională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educaţiei şi Formării Profesionale (ANPCDEFP)
http://www.anpcdefp.ro

♦ Programul comunitar SOCRATES
www.socrates.ro

♦ Programul comunitar Leonardo da Vinci
http://www.leonardo.ro

♦ Asociatia Universitatilor Europene (EUA)
http://www.unige.ch/eua

♦ Librăria OECD (baze de date statistice, cărţi, periodice)
http://www.sourceoecd.org

♦ International Student Exchange Program (ISEP)
http://www.isep.org

♦Biblioteca Centrală Universitară
http://www.bcub.ro/

♦ Biblioteca Naţională a României
http://www.bibnat.ro/

♦ Editura ASE din cadrul Academiei de Studii Economice din București
http://www.editura.ase.ro