Se încarcă pagina ...

Examen de Licenţă 2016 - Specializarea de Silvicultură

 

 

Calendar Examen de Licenţă

 

1-20 iunie 2016

 • Înscrierea absolvenţilor pentru Examenul de Licenţă (se face la secretariatul Facultăţii de Agricultură)  

23 iunie 2016

 • Termenul pentru depunerea Proiectului de Diplomă (un exemplar semnat de îndrumătorul ştiinţific al proiectului se depune la secretarul comisiei de licenţă).  

25 iunie 2016

 • PROBA Nr. 1: Probă scrisă (test grilă) privind evaluarea cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate
  • Noţiuni fundamentale şi de specialitate în silvicultură
   • Sala A.p.a - ora 9:00 (absolvenţii sunt rugaţi să fie în sală la ora 8:30)

26 iunie 2016

 • Depunerea și soluționarea contestațiilor

27 iunie 2016

 • PROBA Nr. 2: Susţinerea publică a Proiectului de Diplomă 
  • Sala A.p.3 - Ora 8:00 

 


  

Acte pentru înscrierea la Examenul de Licenţă

 • Fişă de înscriere – tip, completată şi semnată de absolvent şi vizată de îndrumătorul științific al Proiectului de Diplomă (se solicită la secretariatul facultăţii sau se face download aici) - completarea fișei de înscriere se va face cu majuscule.  
 • 2 fotografii color – tip paşaport.  
 • Fișă lichidare, cu vizele de la serviciile menţionate (se solicită la secretariatul facultăţii sau se face download aici - obligatoriu documentul se printează faţă-verso).   
 • Fotocopie după cartea de identitate.  
 • Dosar plic în care vor fi puse actele de înscriere pentru examenul de licenţă (nu se va scrie nimic pe copertă).

  


 

Tematică examen de licenţă - Proba nr. 1

 


Comisia de examen 

 • Presedinte: 
  • Prof.univ.dr. Mihalache Mircea 
 • Membri:
  • Prof.univ.dr. Penescu Aurelian 
  • Conf.univ.dr. Daia Mihai
  • Şef lucr.univ.dr. Gancz Vladimir 
  • Şef lucr.univ.dr. Biriş Iovu Adrian
 • Membru supleant:
  • Conf.univ.dr. Șchiopu Tudor  
 • Secretar:
  • Conf.univ.dr.Ilie Leonard

 


 Template - Prezentare proiect de licenţă