Se încarcă pagina ...

Examen de Licenţă 2016 - Specializarea de Biologie

 
 

 Calendar Examen de Licenţă

13-27 iunie 2016

 • Înscrierea absolvenţilor pentru Examenul de Licenţă (se face la secretariatul Facultăţii de Agricultură)   

30 iunie 2016

 • Termenul pentru depunerea Lucrării de Licenţă (un exemplar semnat de îndrumătorul ştiinţific al lucrării se va depune la secretarul comisiei de licenţă)   

4 iulie 2016

 • PROBA Nr. 1: Probă scrisă (test grilă) privind Evaluarea cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate - Biologie ZI+FR
  • Noţiuni fundamentale şi de specialitate în biologie   
   • Sala A.p.a - ora 9:00 (absolvenţii sunt rugaţi să fie în sală la ora 8:30)

5 iulie 2016

 • Depunerea şi soluţionarea contestaţiilor

6 iulie 2016 

 • PROBA Nr. 2 - Biologie ZI: Susţinerea publică a lucrării de licenţă - Sală curs Bio - Ora 8:00 

7 iulie 2016

 • PROBA Nr. 2 - Biologie FR: Susţinerea publică a lucrării de licenţă - Sală curs Bio - Ora 8:00 

 

Actele pentru înscrierea la Examenul de Licenţă

 

 • Fişă de înscriere – tip, completată şi semnată de absolvent şi vizată de îndrumătorul lucrării de licență (se solicită la secretariatul facultăţii sau se face download pentru Biologie ZI - Biologie FR) - completarea fișei de înscriere se va face cu majuscule.  
 • 2 fotografii color – tip paşaport.  
 • Fişă lichidare, cu vizele de la serviciile menţionate (se solicită la secretariatul facultăţii sau se face download aici - obligatoriu documentul se printează faţă-verso).    
 • Copie după cartea de identitate.  
 • Dosar plic în care vor fi puse actele de înscriere pentru Examenul de Licenţă (nu se va scrie nimic pe copertă).

 


 

Tematică examen de Licenţă - Proba nr. 1

  


 

Comisia de examen

Preşedinte:     

 • Prof.univ.dr. Ciontu Costică 

Membri:          

 • Prof.univ.dr. Cornea Petruţa Călina  
 • Prof.univ.dr. Marin Doru Ioan 
 • Prof.univ.dr. Dobrin Ionela  
 • Şef lucr.univ.dr. Săndulescu Emilia Brânduşa

Membru supleant:

 • Conf.univ.dr. Epure Lenuţa Iuliana

Secretar: 

 • Şef lucr.univ.dr. Stavrescu-Bedivan Mala Maria