Se încarcă pagina ...

Examen de Disertaţie 2013 - Exploatarea Sistemelor Tehnice pentru Agricultură

 

    


Calendar Examen de Disertaţie  

 • 03-20 iunie 2013 Înscrierea pentru susţinerea publică a Lucrării de disertaţie
 • 20 iunie 2013 - Termenul pentru depunerea Lucrării de Disertaţie (un exemplar semnat de îndrumătorul ştiinţific al lucrării se depune la secretarul comisiei de disertaţie)
 • 27 iunie 2013 - Susţinerea publică a Lucrării de disertaţie
  • Ora 10:00

 


Acte înscriere

Înscrierea absolvenţilor la examenul de disertaţie se face la Secretariatul facultăţii, pe baza următoarelor acte: 
 

 • Fişă de înscriere – tip, completată şi semnată de absolvent şi vizată de îndrumătorul ştiinţific al Lucrării de disertaţie (se solicită la secretariatul facultăţii sau se face download aici) - completarea fișei de înscriere se va face cu majuscule;
 • 2 fotografii color – tip paşaport;
 • Cerere – tip de eliberare a diplomei (se solicită la secretariatul facultăţii sau se face download aici - obligatoriu documentul se printează faţă-verso);
 • Copie xerox de pe cartea de identitate;
 • Un dosar plic în care vor fi puse actele.

 


 

Comisia de examen

Preşedinte:     
 • Prof.univ.dr. Viorel ION 
 
Membri:           
 • Conf.univ.dr. Iacomi CRISTIAN  
 • Conf.univ.dr. Farcaș NICOLAE 
 
Secretar:        
 • Confuniv.dr. Alina Nicoleta UDROIU