Se încarcă pagina ...

Examen de Disertaţie 2016 - Consultanţă Agricolă

 
 
Calendar Examen de Disertaţie

 

1-20 iunie 2016

 • Înscrierea pentru susţinerea publică a Lucrării de disertaţie

20 iunie 2016 

 • Termenul pentru depunerea Lucrării de Disertaţie (un exemplar semnat de îndrumătorul ştiinţific al lucrării se depune la secretarul comisiei de disertaţie)

24 iunie 2016

 • Susţinerea publică a Lucrării de disertaţie
  • Sala A.II.79 - Ora 09:00

 

Acte înscriere

Înscrierea absolvenţilor la examenul de disertaţie se face la secretariatul facultăţii, pe baza următoarelor acte: 
 

 • Fişă de înscriere – tip, completată şi semnată de absolvent şi vizată de îndrumătorul ştiinţific al Lucrării de disertaţie (se solicită la secretariatul facultăţii sau se face download aici) - completarea fișei de înscriere se va face cu majuscule;
 • 2 fotografii color – tip paşaport;
 • Fișă lichidare (se solicită la secretariatul facultăţii sau se face download aici - obligatoriu documentul se printează faţă-verso);
 • Fotocopie după cartea de identitate;
 • Copii legalizate după diploma de licenţă şi după diploma supliment (valabil pentru absolvenţii care nu au adus aceste documente la admitere);
 • Un dosar plic în care vor fi puse actele.

  


 

Comisia de examen

 
 Preşedinte:     
 • Prof.univ.dr. Ion Viorel   
 Membri:          
 • Prof.univ.dr. Ciontu Costică 
 • Prof.univ.dr. Dumbravă Marin 
Membru supleant:
 • Şef lucr.univ.dr. Toader Maria
Secretar:        
 • Conf.univ.dr. Epure Lenuţa Iuliana