Se încarcă pagina ...

Examen de Disertaţie 2013 - Ameliorarea Plantelor şi Producerea de Sămânţă

 

   


Calendar Examen de Disertaţie  

 • 03-20 iunie 2013 - Înscrierea pentru susţinerea publică a Lucrării de disertaţie
 • 20 iunie 2013 - Termenul pentru depunerea Lucrării de Disertaţie (un exemplar semnat de îndrumătorul ştiinţific al lucrării se depune la secretarul comisiei de disertaţie)
 • 28 iunie 2013 - Susţinerea publică a Lucrării de disertaţie
  • Sala A.II.96 - Ora 9:00

 


Acte înscriere

Înscrierea absolvenţilor la examenul de disertaţie se face la Secretariatul facultăţii, pe baza următoarelor acte: 
 

 • Fişă de înscriere – tip, completată şi semnată de absolvent şi vizată de îndrumătorul ştiinţific al Lucrării de disertaţie (se solicită la secretariatul facultăţii sau se face download aici) - completarea fișei de înscriere se va face cu majuscule;
 • 2 fotografii color – tip paşaport;
 • Cerere – tip de eliberare a diplomei (se solicită la secretariatul facultăţii sau se face download aici - obligatoriu documentul se printează faţă-verso);
 • Copie xerox de pe cartea de identitate;
 • Un dosar plic în care vor fi puse actele.

 


 

Comisia de examen

Preşedinte:     
 • Prof.univ.dr. Costică CIONTU 
 
Membri:           
 • Prof.univ.dr. Stelica CRISTEA
 • Conf.univ.dr. Lizica SZILAGYI 
 • Conf.univ.dr. Hellene CASIAN 
 • Conf.univ.dr. Octavian GHIHAIA 
 
Secretar:        
 •  Şef lucr.univ.dr. Cristinel Relu ZALĂ