Se încarcă pagina ...

Expoziţie cu tema "Cu un copac nu faci pădure", 13-17 mai 2013

 Facultatea de Agricultură - Hol Pedologie

 

 

Educaţie pentru management sustenabil şi responsabil al pădurilor lumii
Proiectul „Educaţie pentru gestiunea durabilă şi responsabilă a pădurilor lumii”, promovat de Cospe în colaborare cu CISV şi GVC (Italia), Kopin (Malta), Asociaţia ALMA-RO, Fundaţia TERRA Mileniul III, Asociaţia Rhododendron (România), Acsud-Las Segovias (Spania), Polish Green Network (Polonia), îşi propune să sensibilizeze şi să promoveze acţiuni pentru o gestiune globală şi durabilă a pădurilor şi pentru un uz şi consum responsabil din partea cetăţenilor/consumatorilor europeni”, prin intermediul numeroaselor activităţi de informare şi educaţie. Proiectul, adresat în special şcolilor şi cetăţenilor, dar şi instituţiilor şi celor care lucrează în acest domeniu, îşi propune:
  • să promoveze cunoaşterea pădurilor lumii şi a valorii lor ecologice, culturale, sociale şi economice;
  • să informeze despre principalele probleme legate de defrişări şi alte practici de exploatare distructivă a pădurilor;
  • să sensibilizeze cu privire la interdependenţa dintre stilul de viaţă şi impactul de mediu şi social asupra zonelor forestiere de pe glob;
  • să contribuie la modificarea atitudinilor privind folosirea şi consumul resurselor silvice (şi nu numai) în mod preponderent echitabil şi durabil, promovând achiziţionarea de produse şi servicii certificate şi detectabile, a căror provenienţă poate fi verificată;
  • să susţină şi să dirijeze politicile durabile promovate de autorităţile locale, de instituţiile parcurilor, de companii.
    
Principalele activităţi: traducerea si multiplicarea unui kit multimedia despre managementul forestier responsabil; cursuri de formare locale; activităţi educaţionale în şcoli; expoziţii multimedia; două concursuri pentru şcoli; schimburi de experienţă între şcoli; realizarea unei reţele europene; o campanie de informare.
Rezultate estimate:
  1. Întreaga populaţie şcolarizată a celor 24 de şcoli generale europene direct implicate este informată, sensibilizată şi mobilizată pe tema consumului resurselor forestiere;
  2. O reţea unică internaţională de experienţă şi de bune practici de utilizare responsabilă a resurselor forestiere este instituţionalizată în şcoliile gimnaziale europene;
  3. ONGuri/OSCuri, autorităţile parcurilor, autorităţile locale şi întreprinderile publice şi private certificate;
  4. Cetăţenii/consumatorii a 19 oraşe europene sunt informaţi despre posibilitatile de gestionare sustenabilă a resurselor forestiere în lume.
Perioada de implementare a proiectului este mai 2011 – aprilie 2014 (36 de luni), iar finanţatorul EuropeAid.

 

 

Expoziţie cu tema "Cu un copac nu faci pădure", 13-17 mai 2013 imagine 1
Alte articole | Arhiva