Se încarcă pagina ...

Alegeri universitare pentru mandatul 2012-2016

 

 

Candidaturi depuse pentru membrii Consiliului facultăţii şi pentru membrii Senatului universitar

 

 • Candidaturi depuse pentru funcţia de membru al Consiliului Facultăţii:
  • Departamentul de Ştiinţele Solului
   • Prof.univ.dr.  BUDOI Gheorghe 
   • Șef lucr.univ.dr. GÎDEA Mihai
   • Conf.univ.dr. FARCAȘ Nicolae
   • Conf.univ.dr. MADJAR Roxana Maria 
  • Departamentul de Ştiinţele Plantelor
   • Conf.univ.dr. CASIAN Hellen  
   • Prof.univ.dr. CRISTEA Stelica
   • Prof.univ.dr. MARIN Doru Ioan
   • Prof.univ.dr. ROȘCA Ioan
   • Conf.univ.dr. SZILAGYI Lizica 

 

 • Candidaturi depuse pentru funcţia de membru al Senatului Universitar:
  • Prof.univ.dr. BUDOI Gheorghe
  • Şef lucr.univ.dr. ILIE Leonard
  • Prof.univ.dr. MARIN Doru Ioan 
  • Prof.univ.dr.  ROŞCA Ioan 
  • Conf.univ.dr. SZILAGYI Lizica
  • Conf.univ.dr. ŞCHIOPU Tudor


Data alegerilor: 25 iunie 2012

Orele de votare: 7:30 - 15:30

Locaţia secţiei de votare: Bdul Mărăşti, nr. 59, Sala A.p.11 (Pedologie)

 

  

 

08.06.2012 - Depunerea candidaturilor pentru membrii Consiliului facultăţii şi pentru membrii Senatului universitar - la Registratura universităţii în programul de lucru 7:30-15:30

 

 

 

 

Numărul de locuri vacante pentru care se organizează alegeri parţiale la Facultatea de Agricultură în perioada 08-26 iunie 2012

Membri în Consiliul Facultăţii

Membri în Senatul universitar

Departamentul 

Cadre didactice

Studenţi

Cadre didactice

Ştiinţele Solului

2

-

2

Ştiinţele Plantelor

2

-

 

 

 

Rezultatul alegerilor parţiale petru funcţia de Director de Departament desfăşurate în ziua de 30.05.2012 şi validate de Senatul universitar în şedinţa din 31.05.2012

Nr. crt. Facultatea Departamentul Numele şi prenumele
1. Agricultură Ştiinţele Solului Prof.univ.dr. Penescu Aurelian
Ştiinţele Plantelor Şef lucrări dr. Dumbravă Marian

 

 

Candidaturi depuse pentru funcţia de Director de Departament - Facultatea de Agricultură

 

 

 

Toate cele patru candidaturi depuse pentru funcţia de Director de Departament în cadrul Facultăţii de Agricultură au fost avizate de Consiliul Facultăţii de Agricultură din data de 18 mai 2012.

 


 

Calendarul alegerilor parţiale la nivelul Departamentelor pentru funcţia de Director de Departament şi al alegerilor parţiale la nivelul facultăţilor şi Senatului pentru locurile vacante
  

1. Calendarul alegerilor parţiale la nivelul Departamentelor pentru funcţia de Director de Departament pentru locurile rămase vacante în urma numirii titularilor în funcţii superioare, respectiv Decan sau Prodecan după cum urmează:

 • 15.05.2012 - depunerea candidaturilor pentru funcţia de Director de Departament la Registratura universităţii în programul de lucru 7,30 - 15,30.
  • Candidaturile sunt însoţite de curriculum vitae şi program managerial pe suport de hârtie şi în format electronic.
 • 16-18.05.2012 - avizarea  candidaturilor de către Consiliile de facultăţi şi publicarea lor.
 • 30.05.2012 - alegerea prin vot universal, direct, secret şi egal a membrilor Consiliilor Departamentelor şi a Directorilor de Departament pentru locurile vacante.
 • 31.05.2012 - validarea alegerilor şi confirmarea rezultatului acestora de către Senatul universitar.

 

Departamentele din USAMV Bucureşti la care se organizează alegeri pentru funcţia de Director de Departament:

Nr. crt. Facultatea Departamentul
1. Agricultură Ştiinţele Solului
Ştiinţele plantelor
2. Horticultură Bioingineria sistemelor hortiviticole
3. Biotehnologii Biotehnologii
4. IFIM Mediu şi îmbunătăţiri funciare


2. Calendarul alegerilor parţiale la nivelul facultăţilor şi Senatului pentru locurile vacante după cum urmează:

 •  08.06.2012 - depunerea candidaturilor pentru membrii Consiliului facultăţii şi pentru membrii Senatului universitar.
 •  12.06.2012 - avizarea candidaturilor pentru Consiliile de facultate de către Senatul universitar şi publicarea lor.
 •  13.06.2012 - afişarea listelor pentru Consiliile facultăţilor şi a locaţiilor secţiilor de votare (răspunde Biroul Electoral al Universităţii).
 •  25.06.2012 - alegerea prin vot universal, direct şi egal al Consiliilor facultăţilor şi a Senatului universitar.
 •  26.06.2012 - validarea alegerilor pentru Consiliile facultăţilor şi pentru Senatul universitar şi confirmarea rezultatului acestora de către Senatul universitar.

 

Alte articole | Arhiva