Se încarcă pagina ...

ADMITERE SPECIALIZĂRI DE MASTERAT 2010

 

Rezultatele finale ale concursului de admitere 2010 la specializările de masterat - Listele studenţilor înmatriculaţi


  

Susţinerea Probei scrise (test grilă): “Aspecte generale ale cultivării plantelor”

 • Luni, 20 septembrie 2010 - Sala A.p.a - ora 9:30

 


 

Locuri scoase la concurs la specializările de masterat în anul universitar 2010/2011

 

 • Agricultură Durabilă - cursuri de zi, 2 ani - 120 credite, specializare Acreditată

  • 14 locuri la buget
  • 50 locuri cu taxă 

 

 • Consultanţă Agricolă - cursuri de zi, 2 ani - 120 credite, specializare Acreditată

  • 15 locuri la buget
  • 50 locuri cu taxă

 

 • Managementul şi expertiza fondului funciar  - cursuri de zi, 2 ani - 120 credite, specializare Acreditată
  • 14 locuri la buget
  • 50 locuri cu taxă

 

 • Protecţia agroecosistemelor şi expertiză fitosanitară   - cursuri de zi, 2 ani - 120 credite, specializare Acreditată

  • 15 locuri la buget

  • 50 locuri cu taxă

 

 • Ameliorarea plantelor şi producerea de sămânţă  - cursuri de zi, 2 ani - 120 credite, specializare Acreditată

  • 14 locuri la buget

  • 50 locuri cu taxă

 


Program admitere masterat - 2010

 • 14 – 19 septembrie 2010 
  • Înscrierea candidaţilor.
 • 20 septembrie 2010
  • Susţinerea Probei scrise (test grilă): “Aspecte generale ale cultivării plantelor”.
  • Afişarea rezultatului iniţial. 
 • 21 – 24 septembrie 2010
  • Achitarea taxei de înmatriculare, pentru studenţii admişi pe locurile cu finanţare de la buget. 
  • Achitarea taxei de înmatriculare şi a primei tranşe a taxei de studii, pentru studenţii admişi pe locurile cu taxă. 
 • 24 septembrie 2010
  • Afişarea rezultatului final.
    

Acte înscriere masterat - 2010

 • Fişă de înscriere (se primeşte de la Secretariatul Facultăţii de Agricultură, la înscriere).
 • Diplomă de studii superioare (sau adeverinţă de studii superioare pentru promoţia 2010), din care să reiasă nota examenului de diplomă şi media anilor de studii - în original sau copie legalizată.
 • Diplomă de bacalaureat - în original sau copie legalizată.
 • Foaia matricolă.
 • Certificat de naştere, în copie legalizată.
 • Certificat de căsătorie, în copie legalizată (pentru candidatele căsătorite, care se vor înscrie cu numele de naştere).
 • Copie carte de identitate.
 • Adeverinţă medicală tip, eliberată de medicul de familie, în care să se precizeze „apt înscriere universitate”.
 • Patru fotografii color.
 • Chitanţa de plată a taxei de înscriere la concurs, de 80 lei (plata taxei se face la casieria universităţii).
 • Dosar plic.

 


Taxe admitere masterat - 2010

 •  Taxă înscriere pentru admitere:
  • 80 lei (se plăteşte la înscriere)
    
 •  Taxă înmatriculare (pentru toţi candidaţii admişi):
  • 100 lei (se plăteşte la înmatriculare)
 •  Taxă de studii (pentru candidaţii admişi pe locurile cu taxă):
  • 2100 lei (se plăteşte în 3 tranşe a câte 700 lei, iar prima tranşă se plăteşte la înmatriculare)

 


Regulament admitere masterat - 2010

Modalitatea de admitere pentru toate specializările de masterat este următoarea:

 • 30% - Media examenului de diplomă/licenţă
 • 70% - Probă scrisă (test grilă) - Aspecte generale ale cultivării plantelor 
   

Alte informaţii:  

 • Admiterea la masterat se face strict în ordinea descrescătoare a mediilor obţinute de candidaţi, în funcţie de opţiuni şi în limita locurilor aprobate pentru anul universitar 2010-2011. 
 • Media de admitere pentru locurile finanţate de la buget şi pentru cele cu taxă nu poate fi mai mică de 5,00. 
 • Un candidat poate participa concomitent la admiterea la mai multe specializări de masterat din aceeaşi instituţie sau din instituţii diferite de învăţământ superior, dar poate fi admis la o singură universitate, respectiv o singură facultate/specializare de masterat pe locurile subvenţionate de la bugetul de stat. 
 • Candidatul admis la mai multe universităţi/facultăţi/specializări de masterat trebuie să opteze pentru acea specializare care să fie subvenţionată de la bugetul de stat, prin prezentarea dosarului cu acte în original, în termenul stabilit de comisia de admitere.  
 • Candidaţii declaraţi admişi pot urma concomitent două specializări de masterat în cadrul aceleiaşi universităţi. Subvenţia de la bugetul de stat pentru aceştia va fi acordată pe durata normală de studiu a unei singure specializări de masterat. 
 • Toţi candidaţii declaraţi admişi pe locurile de la buget şi taxă vor beneficia de cazare în campusul universităţii, la solicitarea acestora şi în limita locurilor disponibile.   

 


Tematică admitere masterat - 2010

Grâul

 • Particularități biologice (pag. 85-98)
 • Cerințe față de climă și sol (pag. 98-101)
 • Sămânţa şi semănatul (pag. 115-118)
 • Lucrări de îngrijire (pag. 119-123)
  • Combaterea buruienilor
  • Combaterea bolilor
  • Combaterea dăunătorilor  

Porumbul

 • Particularități biologice (pag. 172-174)
 • Cerințe față de climă și sol (pag. 175-177)
 • Sămânţa şi semănatul (pag. 185-187)
 • Lucrări de îngrijire (pag. 187-192)
  • Combaterea buruienilor
  • Combaterea bolilor
  • Combaterea dăunătorilor  

Floarea-soarelui

 • Particularități biologice (pag. 327-331)
 • Cerințe față de climă și sol (pag. 332-334)
 • Sămânţa şi semănatul (pag. 341-344)
 • Lucrări de îngrijire (pag. 344-348)
  • Combaterea buruienilor
  • Combaterea bolilor
  • Combaterea dăunătorilor    

 

Sursa bibliografică

 • Axinte, M., Roman, Gh.V., Borcean, I., Muntean, L.S., 2006: Fitotehnie. Editura "Ion Ionescu de la Brad" Iaşi.  

 

Sursa bibliografică poate fi găsită la Biblioteca Centrală a USAMV Bucureşti, la secretariatul Facultăţii de Agricultură sau poate fi solicitată pe email la adresa info@old.agro-bucuresti.ro

ADMITERE SPECIALIZĂRI DE MASTERAT 2010 imagine 1
Alte articole | Arhiva