Se încarcă pagina ...

Admitere Masterat 2013

 

Rezultate FINALE - Admitere specializări de masterat

Sesiunea Septembrie 2013

 

 

SESIUNEA SEPTEMBRIE 2013

 

Locuri scoase la concurs la specializările de masterat

Sesiunea Septembrie 2013

 • Agricultură Durabilă - cursuri de zi, 2 ani - 120 credite, specializare Acreditată
  • 25 locuri cu taxă 

 • Consultanţă Agricolă - cursuri de zi, 2 ani - 120 credite, specializare Acreditată

  •  24 locuri cu taxă

 • Managementul şi Expertiza Fondului Funciar - cursuri de zi, 2 ani - 120 credite, specializare Acreditată
  • 20 locuri cu taxă

 • Protecţia Agroecosistemelor şi Expertiză Fitosanitară - cursuri de zi, 2 ani - 120 credite, specializare Acreditată

  • 13 locuri cu taxă 

 

Program admitere masterat - Sesiunea Septembrie 2013

 • 16-19 septembrie 2013 - Înscrierea candidaţilor
  • Program zilnic: 08:00 - 15:30
 • 20 septembrie 2013 - Susţinerea probei scrise
 • 20-21 septembrie 2013 - Afişarea rezultatului iniţial
 • 23-25 septembrie 2013: Încasarea taxelor
  • Taxa de înmatriculare + tranşa I a taxei de studii
 • 26 septembrie 2013 - Afişarea rezultatului final: studenţii înmatriculaţi la taxă 

 

 

Rezultate FINALE - Admitere specializări de masterat

Sesiunea Iulie 2013

 

Candidaţii care nu s-au înmatriculat şi care doresc să-şi retragă dosarul de concurs pot să facă lucrul acesta până pe data de 18 august sau după 28 august 2013 (în perioada 19-27 august 2013, secratariatul facultăţii nu funcţionează).  


 

Rezultatul concursului de admitere - Sesiunea Iulie 2013

 

 • Confirmarea locului la buget şi/sau taxă se va face prin plata taxei de înmatriculare (150 lei), în perioada 29-31.07.2013.
 • Candidaţii declaraţi admişi pe locurile cu taxă trebuie să achite la înmatriculare şi prima tranşă din taxa de şcolarizare (920 lei - 40% din taxă).
 • Toţi candidaţii admişi, Ia cerere, se pot înmatricula pe locurile cu taxă la oricare dintre specializările de masterat din cadrul Facultăţii de Agricultură.

 

 

 

 

Locuri scoase la concurs la specializările de masterat în anul universitar 2013/2014

  

 • Agricultură Durabilă - cursuri de zi, 2 ani - 120 credite, specializare Acreditată
  • 23 locuri la buget

  • 1 loc la buget pentru etnici români

  • 1 loc la buget cu bursă pentru etnici români

  • 25 locuri cu taxă

 

 • Consultanţă Agricolă - cursuri de zi, 2 ani - 120 credite, specializare Acreditată

  • 24 locuri la buget

  • 26 locuri cu taxă

 

 • Managementul şi Expertiza Fondului Funciar - cursuri de zi, 2 ani - 120 credite, specializare Acreditată
  • 24 locuri la buget
  • 26 locuri cu taxă

 

 • Protecţia Agroecosistemelor şi Expertiză Fitosanitară - cursuri de zi, 2 ani - 120 credite, specializare Acreditată

  • 24 locuri la buget

  • 26 locuri cu taxă

 

 


Program admitere masterat - 2013

 • Sesiunea IULIE 2013
  • 22-25 iulie 2013 - Înscrierea candidaţilor
   • Program zilnic: 08:00 - 15:30
  • 26 iulie 2013 - Susţinerea probei scrise
  • 26-27 iulie 2013 - Afişarea rezultatului iniţial
  • 29-31 iulie 2013: Încasarea taxelor
   • Taxă de înmatriculare - pentru candidaţii înscrişi pe listele cu finanţare de la buget
   • Taxa de înmatriculare + tranşa I a taxei de studii - pentru candidaţii înscrişi pe listele cu taxă
  • 2 august 2013 - Afişarea rezultatului final: studenţii înmatriculaţi la buget, respectiv la taxă 
     

Acte înscriere masterat - 2013

 • Cerere de înscriere (formular tipizat pus la dispoziţie de secretariatul facultăţii);
 • Diplomă de studii superioare (sau adeverinţă de studii superioare pentru promoţia 2013, din care să reiasă nota examenului de diplomă şi media anilor de studii) - în original sau în copie legalizată;
 • Suplimentul la diplomă / foaia matricolă - în original sau copie legalizată;
 • Diplomă de bacalaureat şi foaia matricolă - în original sau copie legalizată;
 • Certificatul de naştere, în copie legalizată;
 • Certificatul de căsătorie, în copie legalizată (dacă este cazul);
 • Copie carte (buletin) de identitate;
 • Adeverinţă medicală tip;
 • Patru fotografii tip buletin;
 • Chitanţa de plată a taxei de înscriere;
 • Acte doveditoare, numai pentru acei candidaţi care solicită scutirea de plata taxei de înscriere la concurs şi numai când aceştia îndeplinesc condiţiile care le dau dreptul să beneficieze de scutirea respectivă.
  • Sunt scutiţi de plata taxei de înscriere, pentru înscrierea la un singur program de studii candidaţii în vârstă de până la 26 ani împliniţi în anul 2013:
   • copiii personalului didactic aflat în activitate sau pensionat după cel puţin 10 ani activitate didactică;
   • orfanii de ambii părinţi;
   • copiii proveniţi din casele de copii sau din plasament familial;
   • salariaţii sau copiii salariaţilor USAMV Bucureşti.
  • Scutirea de la plata taxei se face numai pe baza actelor prezentate de candidaţi, din care să rezulte că fac parte din una dintre categoriile de mai sus. Aprobarea scutirii se face de către comisiile tehnice de înscriere pe facultăţi.

 

 • NOTĂ: Pentru ocuparea unui loc subvenţionat de la buget, trebuie depuse actele de studii în original.

 


Taxe admitere masterat - 2013

 •  Taxă înscriere pentru admitere: 
  • 80 lei - se plăteşte la înscriere.
    
 •  Taxă înmatriculare (pentru toţi candidaţii admişi):
  • 150 lei (se plăteşte la înmatriculare).
 •  Taxă de studii (pentru candidaţii admişi pe locurile cu taxă):
  • 2300 lei (pentru candidaţii admişi pe locurile cu taxă) - se plăteşte în 3 tranşe; prima tranşă de 920 lei se achită la înmatriculare.

 


Modalitate de admitere la specializările de masterat - 2013

Modalitatea de admitere pentru toate specializările de masterat este următoarea:

 • 30% - Media examenului de diplomă/licenţă
 • 70% - Probă scrisă (test grilă) - Aspecte generale ale cultivării plantelor 
   

Alte informaţii:  

 • Admiterea la masterat se face strict în ordinea descrescătoare a mediilor obţinute de candidaţi, în funcţie de opţiuni şi în limita locurilor aprobate pentru anul universitar 2013-2014. 
 • Media de admitere pentru locurile finanţate de la buget şi pentru cele cu taxă nu poate fi mai mică de 6,00. 
 • Un candidat poate participa concomitent la admiterea la mai multe specializări de masterat din aceeaşi instituţie sau din instituţii diferite de învăţământ superior, dar poate fi admis la o singură universitate, respectiv o singură facultate/specializare de masterat pe locurile subvenţionate de la bugetul de stat. 
 • Candidatul admis la mai multe universităţi/facultăţi/specializări de masterat trebuie să opteze pentru acea specializare care să fie subvenţionată de la bugetul de stat, prin prezentarea dosarului cu acte în original, în termenul stabilit de comisia de admitere.  
 • Candidaţii declaraţi admişi pot urma concomitent două specializări de masterat în cadrul aceleiaşi universităţi. Subvenţia de la bugetul de stat pentru aceştia va fi acordată pe durata normală de studiu a unei singure specializări de masterat. 
 • Candidaţii declaraţi admişi pe locurile de la buget şi taxă vor beneficia de cazare în campusul universităţii, la solicitarea acestora şi în limita locurilor disponibile.   

 


Tematică admitere masterat - 2013

Grâul

 • Particularități biologice şi relaţii cu factorii de vegetaţie. Zone ecologice (pag. 81-104).
 • Sămânţa şi semănatul (pag. 122-127).
 • Lucrări de îngrijire (pag. 128-134). 

Porumbul

 • Particularități biologice şi relaţii cu factorii de vegetaţie. Zone ecologice (pag. 206-216)
 • Sămânţa şi semănatul (pag. 225-228)
 • Lucrări de îngrijire (pag. 228-234)

Floarea-soarelui

 • Particularități biologice şi relaţii cu factorii de vegetaţie. Zone ecologice (pag. 39-48)
 • Sămânţa şi semănatul (pag. 54-57)
 • Lucrări de îngrijire (pag. 57-61)

 

Surse bibliografice:

 • Gheorghe Valentin ROMAN, Valeriu TABĂRĂ, Teodor ROBU, Paul PÂRȘAN, Marin ȘTEFAN, Mihail AXINTE, Gavril MORAR, Solovăstru CERNEA, 2011: Fitotehnie, Vol 1 - Cereale și leguminoase pentru boabe. Editura Universitară București.  
  • Sursa bibliografică (Fitotehnie, Vol 1 - Grâu și porumb) poate fi descărcată prin clik aici.  

 

 • Gheorghe Valentin ROMAN, Gavril MORAR, Teodor ROBU, Marin ȘTEFAN, Valeriu TABĂRĂ, Mihail AXINTE, Ioan BORCEAN,  Solovăstru CERNEA, 2012. Fitotehnie, Vol 2 - Plante tehnice, medicinale și aromatice. Editura Universitară București.  
  • Sursa bibliografică (Fitotehnie, Vol 2 - Floarea-soarelui) poate fi descărcată prin clik aici.

 

Sursele bibliografice pot fi găsite și la Biblioteca Centrală a USAMV Bucureşti, la secretariatul Facultăţii de Agricultură, sau pot fi solicitate pe email la adresa info@old.agro-bucuresti.ro

 

 

Admitere Masterat 2013 imagine 1
Alte articole | Arhiva