Se încarcă pagina ...

Admitere MASTERAT 2012

 

 

Rezultatul final al concursului de admitere

Sesiunea Iulie 2012 

 

 

 

 

 

 

Proba scrisă (test grilă) - Aspecte generale ale cultivării plantelor:

 • se susţine pe data de 30 iulie 2012, ora 10:00, sala A.p.a (corp A, amfiteatrul de la parter);
 • intrarea în sala de examen se va face pe bază de carte de identitate şi legitimaţie de concurs. 

 

 

 Locuri scoase la concurs la specializările de masterat în anul universitar 2012/2013

 

 •  Consultanţă Agricolă - cursuri de zi, 2 ani - 120 credite, specializare Acreditată

  • 29 locuri la buget

  • 1 loc la buget pentru tineri de origine română și etnici români cu domiciliul în străinătate, alocată cf. Anexa nr. 2 la Ord. 529/29.06.2012

   1 loc la buget - bursă pentru tineri de origine română și etnici români cu domiciliul în străinătate, alocată cf. Anexa nr. 2 la Ord. 529/29.06.2012
  • 9 locuri cu taxă

 

 • Managementul şi expertiza fondului funciar  - cursuri de zi, 2 ani - 120 credite, specializare Acreditată
  • 28 locuri la buget
  • 1 loc la buget pentru tineri de origine română și etnici români cu domiciliul în străinătate, alocată cf. Anexa nr. 2 la Ord. 529/29.06.2012
  • 11 locuri cu taxă

 

 • Protecţia agroecosistemelor şi expertiză fitosanitară   - cursuri de zi, 2 ani - 120 credite, specializare Acreditată

  • 29 locuri la buget

  • 1 loc la buget pentru tineri de origine română și etnici români cu domiciliul în străinătate, alocată cf. Anexa nr. 2 la Ord. 529/29.06.2012

  • 10 locuri cu taxă

 

 •   Ameliorarea plantelor şi producerea de sămânţă - cursuri de zi, 2 ani - 120 credite, specializare Acreditată
  • 40 locuri cu taxă

 

 


Program admitere masterat - 2012

 • Sesiunea IULIE 2012
  • 16-28 iulie 2012 - Înscrierea candidaţilor
   • Program zilnic: 08:00 - 15:30
   • Program sâmbăta şi duminica: 09:00-13:00
  • 30 iulie 2012 - Susţinerea probei scrise
  • 31 iulie 2012 - Afişarea rezultatului iniţial
  • 31 iulie - 02 august 2012: Încasarea taxelor
   • Taxă de înmatriculare - pentru candidaţii înscrişi pe listele cu finanţare de la buget
   • Taxa de înmatriculare + tranşa I a taxei de studii - pentru candidaţii înscrişi pe listele cu taxă
  • 3 august 2012 - Afişarea rezultatului final: studenţii înmatriculaţi la buget, respectiv la taxă 
    

 

 • Sesiunea SEPTEMBRIE 2012
  • 3-22 septembrie 2012 - Înscrierea candidaţilor
   • Program zilnic: 08:00 - 15:00
   • Program sâmbăta şi duminica: 09:00-12:00
  • 24 septembrie 2012 - Susţinerea probei scrise
  • 25  septembrie 2012 - Afişarea rezultatului iniţial
  • 26-27 septembrie 2012: Încasarea taxelor
   • Taxă de înmatriculare - pentru candidaţii înscrişi pe listele cu finanţare de la buget
   • Taxa de înmatriculare + tranşa I a taxei de studii - pentru candidaţii înscrişi pe listele cu taxă
  • 28 septembrie 2012 - Afişarea rezultatului final: studenţii înmatriculaţi la buget, respectiv la taxă 

 


Acte înscriere masterat - 2012

 • Cerere de înscriere (formular tipizat pus la dispoziţie de secretariatul facultăţii);
 • Diplomă de studii superioare (sau adeverinţă de studii superioare pentru promoţia 2012, din care să reiasă nota examenului de diplomă şi media anilor de studii) - în copie legalizată;
 • Suplimentul la diplomă / foaia matricolă - în original sau copie legalizată;
 • Diplomă de bacalaureat şi foaia matricolă - în original sau copie legalizată;
 • Certificatul de naştere, în copie legalizată;
 • Certificatul de căsătorie, în copie legalizată (dacă este cazul);
 • Copie carte (buletin) de identitate;
 • Adeverinţă medicală tip;
 • Patru fotografii tip buletin;
 • Chitanţa de plată a taxei de înscriere;
 • Acte doveditoare, numai pentru acei candidaţi care solicită scutirea de plata taxei de înscriere la concurs şi numai când aceştia îndeplinesc condiţiile care le dau dreptul să beneficieze de scutirea respectivă.
  • Sunt scutiţi de plata taxei de înscriere, pentru înscrierea la un singur program de studii candidaţii în vârstă de până la 26 ani împliniţi în anul 2012:
   • copiii personalului didactic aflat în activitate;
   • orfanii de ambii părinţi;
   • copiii proveniţi din casele de copii sau din plasament familial;
   • angajaţii pe perioadă nedeterminată în USAMV B sau copiii acestora.
  • Scutirea de la plata taxei se face numai pe baza actelor prezentate de candidaţi, din care să rezulte că fac parte din una dintre categoriile de mai sus. Aprobarea scutirii se face de către comisiile tehnice de înscriere pe facultăţi.

 

 • Notă: Pentru ocuparea unui loc subvenţionat de la buget, trebuie depuse actele de studii în original.

 


Taxe admitere masterat - 2012

 •  Taxă înscriere pentru admitere: 
  • 80 lei - se plăteşte la înscriere.
    
 •  Taxă înmatriculare (pentru toţi candidaţii admişi):
  • 150 lei (se plăteşte la înmatriculare).
 •  Taxă de studii (pentru candidaţii admişi pe locurile cu taxă):
  • 2300 lei (pentru candidaţii admişi pe locurile cu taxă) - se plăteşte în 3 tranşe; prima tranşă de 920 lei se achită la înmatriculare.

 


Regulament admitere masterat - 2012

Modalitatea de admitere pentru toate specializările de masterat este următoarea:

 • 30% - Media examenului de diplomă/licenţă
 • 70% - Probă scrisă (test grilă) - Aspecte generale ale cultivării plantelor 
   

Alte informaţii:  

 • Admiterea la masterat se face strict în ordinea descrescătoare a mediilor obţinute de candidaţi, în funcţie de opţiuni şi în limita locurilor aprobate pentru anul universitar 2012-2013. 
 • Media de admitere pentru locurile finanţate de la buget şi pentru cele cu taxă nu poate fi mai mică de 5,00. 
 • Un candidat poate participa concomitent la admiterea la mai multe specializări de masterat din aceeaşi instituţie sau din instituţii diferite de învăţământ superior, dar poate fi admis la o singură universitate, respectiv o singură facultate/specializare de masterat pe locurile subvenţionate de la bugetul de stat. 
 • Candidatul admis la mai multe universităţi/facultăţi/specializări de masterat trebuie să opteze pentru acea specializare care să fie subvenţionată de la bugetul de stat, prin prezentarea dosarului cu acte în original, în termenul stabilit de comisia de admitere.  
 • Candidaţii declaraţi admişi pot urma concomitent două specializări de masterat în cadrul aceleiaşi universităţi. Subvenţia de la bugetul de stat pentru aceştia va fi acordată pe durata normală de studiu a unei singure specializări de masterat. 
 • Toţi candidaţii declaraţi admişi pe locurile de la buget şi taxă vor beneficia de cazare în campusul universităţii, la solicitarea acestora şi în limita locurilor disponibile.   

 


Tematică admitere masterat - 2012

Grâul

 • Particularități biologice (pag. 85-98)
 • Cerințe față de climă și sol (pag. 98-101)
 • Sămânţa şi semănatul (pag. 115-118)
 • Lucrări de îngrijire (pag. 119-123)
  • Combaterea buruienilor
  • Combaterea bolilor
  • Combaterea dăunătorilor  

Porumbul

 • Particularități biologice (pag. 172-174)
 • Cerințe față de climă și sol (pag. 175-177)
 • Sămânţa şi semănatul (pag. 185-187)
 • Lucrări de îngrijire (pag. 187-192)
  • Combaterea buruienilor
  • Combaterea bolilor
  • Combaterea dăunătorilor  

Floarea-soarelui

 • Particularități biologice (pag. 327-331)
 • Cerințe față de climă și sol (pag. 332-334)
 • Sămânţa şi semănatul (pag. 341-344)
 • Lucrări de îngrijire (pag. 344-348)
  • Combaterea buruienilor
  • Combaterea bolilor
  • Combaterea dăunătorilor    

 

Sursa bibliografică

 • Axinte, M., Roman, Gh.V., Borcean, I., Muntean, L.S., 2006: Fitotehnie. Editura "Ion Ionescu de la Brad" Iaşi.  

 

Sursa bibliografică poate fi poate fi descărcată prin clik aici, poate fi găsită la Biblioteca Centrală a USAMV Bucureşti, la secretariatul Facultăţii de Agricultură, sau poate fi solicitată pe email la adresa info@old.agro-bucuresti.ro 

Admitere MASTERAT 2012 imagine 1
Alte articole | Arhiva