Se încarcă pagina ...

Admitere Masterat 2009

 


Locuri scoase la concurs la specializările de masterat în anul universitar 2009/2010

 •  Agricultură Durabilă - 1,5 ani, cursuri de zi

  • 18 locuri la buget
  • 20 locuri cu taxă 
 •  Consultanţă Agricolă - 1,5 ani, cursuri de zi

  • 16 locuri la buget
  • 20 locuri cu taxă  
 •  Ştiinţele Solului - Baza Agriculturii Durabile  - 2 ani, cursuri de zi

  • 12 locuri la buget
  • 20 locuri cu taxă  

 •  Protecţia agroecosistemelor şi expertiză fitosanitară  - 2 ani, cursuri de zi

  • 12 locuri la buget

  • 20 locuri cu taxă 

 •  Ameliorarea plantelor şi producerea de sămânţă -  2 ani, cursuri de zi

  • 12 locuri la buget

  • 20 locuri cu taxă  


Program admitere masterat - 2009

 •  14 - 18 septembrie 2009  - Înscrierea candidaţilor
 • 19 septembrie 2009
  • Susţinerea Probei scrise (test grilă) - Aspecte generale ale cultivării plantelor
  • Afişarea rezultatului iniţial 
 • 21 – 24 septembrie 2009
  • Achitarea taxei de înmatriculare, pentru studenţii admişi pe locurile cu finanţare de la buget
  • Achitarea taxei de înmatriculare şi a primei tranşe a taxei de studii, pentru studenţii admişi pe locurile cu taxă
 • 24 septembrie 2009 - Afişarea rezultatului final 

Acte înscriere masterat - 2009

 • Fişă de înscriere (se primeşte de la Secretariatul Facultăţii de Agricultură, la înscriere).
 • Diplomă de studii superioare (sau adeverinţă de studii superioare pentru promoţia 2009), din care să reiasă nota examenului de diplomă şi media anilor de studii - în original sau copie legalizată.
 • Diplomă de bacalaureat - în original sau copie legalizată.
 • Foaia matricolă.
 • Certificat de naştere, în copie legalizată.
 • Certificat de căsătorie, în copie legalizată (pentru candidatele căsătorite, care se vor înscrie cu numele de naştere).
 • Copie carte de identitate.
 • Adeverinţă medicală tip, eliberată de medicul de familie, în care să se precizeze „apt înscriere universitate”.
 • Patru fotografii color.
 • Chitanţa de plată a taxei de înscriere la concurs, de 80  lei (plata taxei se face la casieria universităţii).
 • Dosar plic.

Taxe admitere masterat - 2009

 •  Taxă înscriere pentru admitere:
  • 80 lei (se plăteşte la înscriere)
 •  Taxă înmatriculare (pentru toţi candidaţii admişi):
  • 60 lei (se plăteşte la înmatriculare)
 •  Taxă de studii (pentru candidaţii admişi pe locurile cu taxă):
  • 1800 lei (se plăteşte în 3 tranşe a câte 600 lei, iar prima tranşă se plăteşte la înmatriculare)

Regulament admitere masterat - 2009

 • Modalitatea de admitere pentru toate specializările de masterat este următoarea:
  • 30 % - Media examenului de diplomă/licenţă
  • 70%  - Probă scrisă (test grilă) - Aspecte generale ale cultivării plantelor  

  Alte informaţii: 

 • Admiterea la masterat se face strict în ordinea descrescătoare a mediilor obţinute de candidaţi, în funcţie de opţiuni şi în limita locurilor aprobate pentru anul universitar 2009-2010. 
 • Media de admitere pentru locurile finanţate de la buget şi pentru cele cu taxă nu poate fi mai mică de 5,00. 
 • Un candidat poate participa concomitent la admiterea la mai multe specializări de masterat din aceeaşi instituţie sau din instituţii diferite de învăţământ superior, dar poate fi admis la o singură universitate, respectiv o singură facultate/specializare de masterat pe locurile subvenţionate de la bugetul de stat. 
 • Candidatul admis la mai multe universităţi/facultăţi/specializări de masterat trebuie să opteze pentru acea specializare care să fie subvenţionată de la bugetul de stat, prin prezentarea dosarului cu acte în original, în termenul stabilit de comisia de admitere.  
 • Candidaţii declaraţi admişi pot urma concomitent două specializări de masterat în cadrul aceleiaşi universităţi. Subvenţia de la bugetul de stat pentru aceştia va fi acordată pe durata normală de studiu a unei singure specializări de masterat. 
 • Toţi candidaţii declaraţi admişi pe locurile de la buget şi taxă vor beneficia de cazare în campusul universităţii, la solicitarea acestora şi în limita locurilor disponibile.   

ORDINUL MINISTRULUI EDUCAŢIEI, CERCETĂRII ŞI INOVĂRII nr. 3331/04.03.2009 privind criteriile generale de organizare şi desfăşurare a admiterii în ciclul de studii universitare de licenţă, de masterat şi de doctorat pentru anul universitar 2009-2010 


Tematică admitere masterat - 2009


Probă scrisă (Test grilă) - Aspecte generale ale cultivării plantelor


 Grâul

 • Particularități biologice (pag. 85-98)
 • Cerințe față de climă și sol (pag. 98-101)
 • Sămânţa şi semănatul (pag. 115-118)
 • Lucrări de îngrijire (pag. 119-123)
  • Combaterea buruienilor
  • Combaterea bolilor
  • Combaterea dăunătorilor  

  Porumbul

 • Particularități biologice (pag. 172-174)
 • Cerințe față de climă și sol (pag. 175-177)
 • Sămânţa şi semănatul (pag. 185-187)
 • Lucrări de îngrijire (pag. 187-192)
  • Combaterea buruienilor
  • Combaterea bolilor
  • Combaterea dăunătorilor  

 Floarea-soarelui

 • Particularități biologice (pag. 327-331)
 • Cerințe față de climă și sol (pag. 332-334)
 • Sămânţa şi semănatul (pag. 341-344)
 • Lucrări de îngrijire (pag. 344-348)
  • Combaterea buruienilor
  • Combaterea bolilor
  • Combaterea dăunătorilor  

 

Bibliografie:

 • Axinte, M., Roman, Gh.V., Borcean, I., Muntean, L.S., 2006: Fitotehnie. Editura "Ion Ionescu de la Brad" Iaşi.

 

Sursa bibliografică poate fi găsită la Biblioteca Centrală a USAMV Bucureşti, la secretariatul Facultăţii de Agricultură sau poate fi solicitată pe email la adresa info@old.agro-bucuresti.ro 

 

Alte articole | Arhiva