Se încarcă pagina ...

Admitere Licenţă 2015

 

Admitere SEPTEMBRIE - 2015

 

Locuri scoase la concurs:

 • Specializarea de Agricultură
  • 20 locuri la taxă, suplimentare pentru sesiunea Septembrie 2015
 • Specializarea de Silvicultură
  • 3 locuri la taxă
 • Specializarea de Biologie
  • 53 locuri la taxă 

 

Program admitere:

 • 1 - 11 septembrie 2015
  • Înscrierea, concomitent cu susţinerea interviului; încasarea taxelor de înscriere, de înmatriculare + tranşa I a taxei de studii, în limita numărului de locuri afişate. Înscrierea se sistează în momentul ocupării locurilor.
 • 14 septembrie 2015
  • Afişarea rezultatului final - studenţi înmatriculaţi la taxă.

 

 

 

REZULTATE ADMITERE LICENŢĂ

LISTE FINALE

 - Sesiunea Iulie 2015 -

 

 

 

 

 


Anunţ

cu privire la admiterea la specializările cu frecvenţă redusă: Agricultură - IFR şi Biologie - IFR

 • În perioada 10-31 august 2015 nu se fac înscrieri.

 


 

REZULTATE ADMITERE LICENŢĂ

LISTE PROVIZORII

 - Sesiunea Iulie 2015 -

 

 

 

 

 

CIFRA DE ŞCOLARIZARE

Studii universitare de Licenţă - Anul universitar 2015-2016

 

Specializarea de licenţă

Nr. locuri scoase la concurs

Agricultură ZI * - cursuri de zi, 4 ani - 240 credite, specializare Acreditată

115 buget

110 taxă

1 loc etnici cu bac. România

1 loc etnici cu bursă - concurs computerizat

3 locuri etnici fără bursă - concurs computerizat

Agricultură FR - cursuri cu frecvenţă redusă, 4 ani - 240 credite, specializare Autorizată

100 taxă

Silvicultură - cursuri de zi, 4 ani - 240 credite, specializare Acreditată

28 buget

21 taxă

1 loc etnici cu bursă - concurs computerizat

Biologie ZI - cursuri de zi, 3 ani - 180 credite, specializare Acreditată

38 buget

58 taxă

1 loc etnici cu bac. România

2 locuri etnici cu bursă - concurs computerizat

 

1 loc etnici fără bursă - concurs computerizat

Biologie FR - cursuri cu frecvenţă redusă, ani - 180 credite, specializare Acreditată 75 taxă

* Începând cu anul III de studiu, studenţii pot opta pentru specializările: Agricultură; Ştiinţele solului; Protecţie plantelor.

 

 

Pentru informaţii suplimentare vă rugăm să ne contactaţi la următoarea adresă de email: info@old.agro-bucuresti.ro 


 

 

Modalitatea de admitere - 2015

 

 • Admiterea la studiile universitare de licenţă cu frecvenţă se face prin concurs, pe baza rezultatelor obţinute de candidaţi la examenul de bacalaureat. 

 

 • Media generală de admitere se calculează ca medie ponderată astfel:
  • 70% media de la bacalaureat;
  • 30% nota/media la alegerea candidatului la una din probele de bacalaureat:
   • limba română/limba maternă;
   • matematică;
   • chimie;
   • biologie;
   • geografie.

 


Program admitere licenţă - 2015

 

CURSURI DE ZI - Specializările:

 • Agricultură
 • Silvicultură
 • Biologie
 • 13-24 iulie 2015 - Înscrierea candidaţilor 
  • Program zilnic: 08:00 - 16:00
  • Program sâmbăta: 09:00-12:00
  • Duminică, 19 iulie 2015 - NU se fac înscrieri
  • Înscrierea se face la Facultatea de Agricultură - corp A, parter, Pedologie, camera 3
 • 24 iulie 2015 - Termenul final pentru depunerea în original a diplomei de bacalaureat sau adeverinţei, pentru ocuparea unui loc cu finanţare de la buget
 • 27 iulie 2015 - Afişarea listelor provizorii a candidaţilor:
  • Lista provizorie a candidaţilor pentru locurile cu finanţate de la buget, în limita numărului de locuri repartizate
  • Lista provizorie a candidaţilor pentru locurile cu taxă, în limita numărului de locuri repartizate
  • Lista candidaţilor având medie de peste 5,00 (care nu au fost cuprinşi în niciuna din primele două liste)
 • 27-30 iulie 2015 - Încasarea taxelor: 
  • Taxă de înmatriculare - pentru candidaţii înscrişi pe listele cu finanţare de la buget + semnarea contractului de studii
  • Taxa de înmatriculare + tranşa I a taxei de studii - pentru candidaţii înscrişi pe listele cu taxă 
   + semnarea contractului de studii
 • 31 iulie 2015 - Afişarea listei candidaţilor pentru eventualele locuri cu taxă vacante ca urmare a neîncasării taxelor de înmatriculare de la candidaţii aflaţi pe listele provizorii
 • 31 iulie - 3 august 2015 - Încasarea taxei de înmatriculare, a tranşei I din taxa de studii și semnarea contractului de studii:
  • sâmbătă 1 august a.c. - program 8:00-12:00
  • duminică 2 august a.c - nu se fac încasări (înmatriculări)
 • 04 august 2015 - Afişarea listelor finale 
  • Lista candidaţilor înmatriculaţi pe locurile cu finanţate de la buget
  • Lista candidaţilor înmatriculaţi pe locurile cu taxă
  • Lista candidaţilor respinşi (include şi candidaţii care nu au achitat taxa de înmatriculare şi tranşa I din taxa de studii)

 

CURSURI CU FRECVENŢĂ REDUSĂ - Specializările:

 • Agricultură
 • Biologie

 

Etapa 13 iulie - 14 septembrie 2015

 • 13 iulie - 11 septembrie 2015 - Înscrierea candidaţilor 
  • Program zilnic în timpul săptămânii: 08:00 - 15:00
  • Înscrierea se se va desfăşura la secretariatul departamentului IFR
 • 14 septembrie 2015 - Afişarea listelor candidaţilor înscrişi, ordonaţi alfabetic

Etapa 15 - 30 septembrie 2015

 • 15-28 septembrie 2015 Înscrierea candidaţilor 
  • Program zilnic în timpul săptămânii: 08:00 - 15:00
  • Înscrierea se se va desfăşura la secretariatul departamentului IFR
 • 30 septembrie 2015 - Afişarea rezultatelor finale 

 


Acte înscriere licenţă - 2015

 

 • Înscrierea la concursul de admitere se face personal, pe baza cărţii de identitate.

 

 • Candidatul primeşte de la comisie:
  • Un dosar plic, pe care va înscrie datele de identificare, inclusiv adresa de e-mail şi numărul de telefon;
  • Cererea de înscriere, care se va completa de către candidat cu toate datele cerute sub semnătură proprie.

 

 • La dosar se anexează următoarele acte:
  • Diploma de bacalaureat (sau diploma echivalentă cu aceasta) şi foaia matricolă în original sau copii legalizate:
   • Adeverinţă eliberată de liceu, în original sau copie legalizată, pentru absolvenţii care au promovat examenul de bacalaureat în anul 2015;
  • Certificatul de naştere, în copie legalizată;
  • Certificatul de căsătorie, în copie legalizată (dacă este cazul);
  • Adeverinţă medicală tip, eliberată de cabinetele medicale (şcolare sau teritoriale) sau de medicul de familie, din care să rezulte că solicitantul este apt pentru domeniul sau specializarea pentru care candidează;
  • Patru fotografii tip carte de identitate;
  • Copie după buletin/carte de identitate;
  • Chitanţa de plată a taxei de înscriere (pentru fiecare facultate/specializare la care se înscrie), sau după caz, adeverinţa necesară obţinerii scutirii de la plata taxei de înscriere, cu precizarea că scutirea de la plata taxei de înscriere se acordă doar pentru un singur domeniu/specializare (program de studii).
   • Sunt scutiţi de plata taxei de înscriere, pentru înscrierea la o singură specializare, următorii candidaţi în vârstă de până la 26 de ani împliniţi în anul 2015:
    • copiii personalului didactic aflat în activitate;
    • orfanii de ambii părinţi;
    • copiii proveniţi de la casele de copii sau din plasament familial;
    • angajaţii pe perioadă nedeterminată în USAMV Bucureşti sau copiii acestora.
   • Scutirea de la plata taxei se face numai pe baza actelor prezentate de candidaţi, din care să rezulte că fac parte din una dintre categoriile de mai sus. Aprobarea scutirii se face de către comisiile tehnice de înscriere, constituite cu ocazia concursului, pe facultăţi.
  • Cerere prin care se solicită de către candidat susţinerea examenului în limba maternă, dacă este cazul.
  • Documente care justifică provenieţa din medii dezavantajate socio-economic (care provin din centre de plasament, orfani, romi şi persoane cu dizabilităţi).

Dosarele incomplete nu sunt acceptate pentru înscriere. 

 

 


Taxe admitere licenţă - 2015

 

 • Taxa de înscriere pentru admitere: 150 lei + 50 lei pentru fiecare altă opţiune (specializare) în plus de la alte facultăţi din cadrul USAMV Bucureşti 
 • Taxa de înmatriculare50 lei
 • Taxa de studii (pentru candidaţii admişi pe locurile cu taxă): 2.500 lei - se plăteşte în 3 tranşe; prima tranşă se achită la înmatriculare, în valoare de 1.100 lei pentru specializările de Agricultură şi Silvicultură, şi 1.200 lei pentru specializarea de Biologie.    

 

 

Admitere Licenţă 2015 imagine 1
Alte articole | Arhiva