Se încarcă pagina ...

Admitere Licenţă 2009

 


 

REZULTATUL FINAL al Concursului de Admitere, SESIUNEA IULIE 2009

 

Domeniul AGRONOMIE, 4 ani / zi

Domeniul SILVICULTURĂ, Specializarea SILVICULTURĂ, 4 ani / zi

Domeniul BIOLOGIE, 3 ani / zi


 

Rezultatul Iniţial al Concursului de Admitere, Sesiunea IULIE 2009

  Domeniul AGRONOMIE, 4 ani / zi

Domeniul SILVICULTURĂ, Specializarea SILVICULTURĂ, 4 ani / zi

Domeniul BIOLOGIE, 3 ani / zi

 


Locuri scoase la concurs

Specializarea de licenţă

Nr. locuri scoase la concurs

Agricultură - 4 ani, cursuri de zi 70 buget
250 taxă
Ştiinţele solului - 4 ani, cursuri de zi
Protecţia plantelor - 4 ani, cursuri de zi
Silvicultură - 4 ani, cursuri de zi 25 buget
100 taxă
Biologie - 3 ani, cursuri de zi 38 buget
100 taxă
Biologie FR - 3 ani, cursuri cu frecvenţă redusă 100 taxă

Pentru informaţii suplimentare vă rugăm să ne contactaţi la următoarea adresă de email: info@old.agro-bucuresti.ro

 


Program admitere licenţă - 2009

Cursuri de zi - Specializările:

 • Agricultură
 • Ştiinţele solului
 • Protecţia plantelor
 • Silvicultură
 • Biologie
  • 13 - 22 iulie 2009 - Înscrierea şi desfăşurarea interviului
   • ANUNŢ IMPORTANT: Perioada de înscriere şi desfăşurare a interviului s-a prelungit cu 1 zi, până pe data de 23 iulie 2009
  • 27 iulie 2009 - Afişarea rezultatului iniţial 
  • 27 - 31 iulie 2009 - Achitarea taxei de înmatriculare şi a primei tranşe a taxei de studii
  • 5 august 2009 - Afişarea rezultatului final

Cursuri cu frecvenţă redusă - Specializarea

 • Biologie 
  • 13 iulie - 31 octombrie 2009 - Înscrierea şi desfăşurarea interviului

 


Acte înscriere licenţă - 2009

 • Cerere de înscriere tip (se primeşte la înscriere).
 • Diplomă de bacalaureat în original.  
 • Pentru absolvenţii de liceu promoţia 2009 se admite înscrierea şi cu adeverinţă în care, obligatoriu, trebuie înscrise media generală a examenului de bacalaureat şi notele obţinute la probele susţinute. În cazul în care candidatul este student sau s-a înscris la concursul de admitere la o altă universitate, este necesară o copie legalizată de pe diploma de bacalaureat şi adeverinţă de la universitatea unde este student/înscris la concursul de admitere. 
 • Certificat de naştere în copie legalizată
 • Certificat de căsătorie în copie legalizată (dacă este cazul). 
 • Copie după cartea de identitate
 • Adeverinţă medicală tip, eliberată de cabinetele medicale (şcolare sau teritoriale), din care să reiasă că solicitantul este apt pentru profilul şi specializarea la care optează. 
 • 4 fotografii tip buletin (pentru fiecare facultate/specializare la care se face înscrierea).  
 • Chitanţă de plată a taxei de înscriere (pentru fiecare domeniu/specializare la care se face înscrierea), sau, după caz, adeverinţele necesare obţinerii scutirii de la plata taxei de înscriere (scutirea de plata taxei de înscriere se acordă doar pentru un singur domeniu/specializare).

 


Taxe admitere licenţă - 2009

 • Taxa de înscriere pentru admitere: 50 lei
 • Taxa de înmatriculare: 60 alei
 • Taxa de studii (pentru candidaţii admişi pe locurile cu taxă): 1500 lei

 

Scutirea de taxa de înscriere se acordă următorilor candidaţi: orfani de ambii părinţi; cei proveniţi din casele de copii sau din plasament familial; copiii personalului didactic (în activitatate, pensionar sau decedat), precum şi salariaţii sau copiii salariaţilor din USAMV Bucureşti, numai pentru înscrierea la o singură facultate/ specializare.

Scutirea de plata taxei se face numai pe baza actelor prezentate de candidaţi, din care să rezulte că fac parte din una dintre categoriile menţionate.


 

Modalitatea de admitere

 • Media examenului de bacalaureat: 100%  
 • Interviu, notat cu Admis/Respins

 

 Alte informaţii

 • Admiterea în Facultatea de Agricultură se face strict în ordinea descrescătoare a mediilor obţinute de candidaţi şi în limita locurilor aprobate pentru anul universitar 2009-2010 prin ordin al Ministrului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului şi a locurilor aprobate de senatul USAMV Bucureşti pentru învăţământul cu taxă. 
 • Un candidat poate participa concomitent la admiterea la mai multe facultăţi/specializări din aceeaşi instituţie sau din instituţii diferite de învăţământ superior, dar poate fi admis la o singură universitate, respectiv o singură facultate/specializare pe locurile subvenţionate de la bugetul de stat.
 • Candidatul admis la mai multe universităţi/facultăţi/ specializări trebuie să opteze pentru aceea la care să fie subvenţionat de la bugetul de stat, prin prezentarea dosarului cu acte în original, în termenul stabilit de comisia de admitere.
 • Candidaţii declaraţi admişi pot urma concomitent două specializări în cadrul aceleiaşi universităţi potrivit deciziei Senatului universitar. Subvenţia de la bugetul de stat pentru aceştia va fi acordată pe durata normală de studiu a unei specializări.
 • Candidaţii declaraţi admişi vor beneficia de cazare în campusul universităţii, la solicitarea acestora.

 

Alte articole | Arhiva