Se încarcă pagina ...

ADMITERE LICENŢĂ - Sesiunea Septembrie 2011

 

Rezultatul Concursului de Admitere

Sesiunea Septembrie 2011

 

 

 

Locuri scoase la concurs

 

Specializarea de licenţă

Nr. locuri scoase la concurs

Agricultură ZI * - cursuri de zi, 4 ani - 240 credite, specializare Acreditată

72 taxă

Agricultură FR - cursuri cu frecvenţă redusă, 4 ani - 240 credite, specializare Autorizată

100 taxă

Silvicultură - cursuri de zi, 4 ani - 240 credite, specializare Autorizată

6 buget

Biologie ZI - cursuri de zi, 3 ani - 180 credite, specializare Acreditată

9 buget

58 taxă

Biologie FR - cursuri cu frecvenţă redusă, ani - 180 credite, specializare Autorizată 50 taxă

 

* Începând cu anul III de studiu, studenţii pot opta pentru specializările: Agricultură; Ştiinţele solului; Protecţie plantelor.

 

Pentru informaţii suplimentare vă rugăm să ne contactaţi la următoarea adresă de email: info@old.agro-bucuresti.ro 

  


 

Modalitatea de admitere - 2011

 • Media examenului de bacalaureat: 100%  
 • Interviu, notat cu Admis/Respins

 


Program admitere licenţă - 2011

 • CURSURI DE ZI - Specializările:
  • Agricultură
  • Silvicultură
  • Biologie

 

 • 05 - 09 septembrie 2011 - Înscrierea candidaţilor, desfăşurarea interviului şi înmatricularea 
  • Program zilnic: 08:00 - 15:30
  • Înscrierea se face la Facultatea de Agricultură - corp A, parter, Pedologie, camera 3
 • 12 septembrie 2011 - Afişarea rezultatului final

 

 • Înmatricularea presupune plata taxei de înmatriculare şi a tranşei I a taxei de studii.
 • Admiterea în sesiunea de toamnă se face în principal pentru locurile cu taxă.
 • Candidaţii au obligaţia de a îndeplini cerinţele admiterii cu taxă, care presupune, o dată cu depunerea dosarului, plata taxei de înscriere, plata taxei de înmatriculare şi plata tranşei I a taxei de studii.
 • Pentru eventualele locuri vacante la buget, după afişarea rezultatului final - 12 septembrie 2011, candidaţilor ale căror medii se încadrează în limita locurilor afişate li se restituie taxa de studii, pe bază de cerere, la care se anexează chitanţa de plată a acesteia.
 • Glisarea pe locurile finanţate de la buget se face în ordinea descrescătoare a mediilor de admitere, cu condiţia existenţei la dosarul candidatului a diplomei de bacalaureat în original.
 • Pentru învăţământul cu taxă, în cazul în care se constată că numărul candidaţilor depăşeşte numărul de locuri afişat, celor ce se află sub linia de admitere li se restituie taxa de înmatriculare şi taxa de studii achitate, pe bază de cerere, la care se anexează chitanţa de plată a acestora.
 • Candidaţii care se înscriu numai pentru locurile de la buget achită numai taxa de înscriere şi de înmatriculare.
 • În situaţia în care numărul locurilor cu taxă nu s-a completat, se continuă înscrierea, concomitent cu susţinerea interviului și plata taxelor, până la data de 23 septembrie 2011.
 • În cazul în care numărul locurilor s-a completat, facultăţile pot sista înscrierea.

 

 • CURSURI CU FRECVENŢĂ REDUSĂ - Specializările:
  • Agricultură
  • Biologie
   • 11 iulie - 30 septembrie 2011 - Înscrierea şi desfăşurarea interviului

  


Acte înscriere licenţă - 2011

 • Cerere de înscriere
  • Cererea de înscriere este un formular tipizat care se primeşte la înscriere.
 • Diplomă de bacalaureat în original, sau adeverinţă de absolvire în original pentru promoţia 2011.  
  • În cazul în care candidatul este student sau s-a înscris la concursul de admitere la o altă universitate, este necesară o copie legalizată de pe diploma de bacalaureat şi adeverinţă de la universitatea unde este student/înscris la concursul de admitere. 
 • Certificat de naştere, în copie legalizată
 • Certificat de căsătorie, în copie legalizată (dacă este cazul). 
 • Copie după cartea de identitate
 • Adeverinţă medicală tip, eliberată de cabinetele medicale, din care să rezulte că solicitantul este apt pentru profilul şi specializarea la care optează. 
 • 4 fotografii color tip buletin.  
 • Chitanţă de plată a taxei de înscriere
  • Taxa de înscriere se plăteşte pentru fiecare domeniu/specializare la care se face înscrierea.
  • După caz, se prezintă adeverinţele necesare obţinerii scutirii de la plata taxei de înscriere (scutirea de plata taxei de înscriere se acordă doar pentru un singur domeniu/specializare).

 


Taxe admitere licenţă - 2011

 • Taxa de înscriere pentru admitere: 50 lei
 • Taxa de înmatriculare:100 lei
 • Taxa de studii (pentru candidaţii admişi pe locurile cu taxă): 1800 lei  

 

Scutirea de taxa de înscriere se acordă următorilor candidaţi: orfani de ambii părinţi; cei proveniţi din casele de copii sau din plasament familial; copiii personalului didactic (în activitatate, pensionar sau decedat), precum şi salariaţii sau copiii salariaţilor din USAMV Bucureşti, numai pentru înscrierea la o singură facultate/ specializare.

Scutirea de plata taxei se face numai pe baza actelor prezentate de candidaţi, din care să rezulte că fac parte din una dintre categoriile menţionate.

 


Metodologia privind organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere 2011

ADMITERE LICENŢĂ - Sesiunea Septembrie 2011 imagine 1
Alte articole | Arhiva