Se încarcă pagina ...

ADMITERE LICENŢĂ - Sesiunea Septembrie 2010

 

Locuri scoase la concurs pentru Sesiunea Septembrie 2010

Specializarea de licenţă

Nr. locuri scoase la concurs

Agricultură ZI - cursuri de zi, 4 ani - 240 credite, specializare Acreditată

100 taxă

Ştiinţele solului - cursuri de zi, 4 ani - 240 credite, specializare Acreditată
Protecţia plantelor - cursuri de zi, 4 ani - 240 credite, specializare Acreditată
Silvicultură - cursuri de zi, 4 ani - 240 credite, specializare Autorizată

90 taxă

Biologie ZI - cursuri de zi, 3 ani - 180 credite, specializare Acreditată

5 buget

90 taxă

Agricultură FR - cursuri cu frecvenţă redusă, 4 ani - 240 credite 200 taxă
Biologie FR - cursuri cu frecvenţă redusă, ani - 180 credite, specializare Autorizată 100 taxă

Pentru informaţii suplimentare vă rugăm să ne contactaţi la următoarea adresă de email: info@old.agro-bucuresti.ro

 

 • Perioada de desfăşurare: 6-24 septembrie 2010.
 • Afişarea rezultatului final: 28 septembrie 2010.

 

 • Înscrierea candidaţilor, susţinerea interviului şi înmatricularea se fac la secretariatul Facultăţii de Agricultură, în programul zilnic de lucru 8:00 - 15:30.

 

 • Admiterea în sesiunea de toamnă (septembrie) se organizează pentru locurile cu taxă.

 

 • Candidaţii au obligaţia de a îndeplini cerinţele admiterii cu taxă, care presupune, o dată cu depunerea dosarului, plata taxei de înscriere, plata taxei de înmatriculare şi plata tranşei I a taxei de studii.

 

 • Pentru eventualele locuri rămase vacante la buget după sesiunea de admitere din iulie, în urma afişării rezultatului final din data de 28 sepetembrie 2010, candidaţii ale căror medii se încadrează în limita locurilor afişate li se restituie taxa de studii, pe bază de cerere, la care se anexează chitanţa de plată a acesteia.

 

 • Glisarea pe locurile finanţate de la buget se face în ordinea decrescătoare a mediilor de admitere, cu condiţia existenţei la dosarul candidatului a diplomei de bacalaureat în original.

 


Modalitatea de admitere - 2010

 • Media examenului de bacalaureat: 100%  
 • Interviu, notat cu Admis/Respins

 


Acte înscriere licenţă - 2010

 • Cerere de înscriere
  • Cererea de înscriere este un formular tipizat care se primeşte la înscriere.
 • Diplomă de bacalaureat în original, sau adeverinţă de absolvire în original pentru promoţia 2010.  
  • În cazul în care candidatul este student sau s-a înscris la concursul de admitere la o altă universitate, este necesară o copie legalizată de pe diploma de bacalaureat şi adeverinţă de la universitatea unde este student/înscris la concursul de admitere. 
 • Certificat de naştere, în copie legalizată
 • Certificat de căsătorie, în copie legalizată (dacă este cazul). 
 • Copie după cartea de identitate
 • Adeverinţă medicală tip, eliberată de cabinetele medicale, din care să rezulte că solicitantul este apt pentru profilul şi specializarea la care optează. 
 • 4 fotografii color tip buletin.  
 • Chitanţă de plată a taxei de înscriere
  • Taxa de înscriere se plăteşte pentru fiecare domeniu/specializare la care se face înscrierea.
  • După caz, se prezintă adeverinţele necesare obţinerii scutirii de la plata taxei de înscriere (scutirea de plata taxei de înscriere se acordă doar pentru un singur domeniu/specializare).

 


Taxe admitere licenţă - 2010

 • Taxa de înscriere pentru admitere: 50 lei
 • Taxa de înmatriculare:100 lei
 • Taxa de studii (pentru candidaţii admişi pe locurile cu taxă): 1800 lei (Tranşa I = 720 lei; Tranşa II = 540 lei; Tranşa III = 540 lei)

 

Scutirea de taxa de înscriere se acordă următorilor candidaţi: orfani de ambii părinţi; cei proveniţi din casele de copii sau din plasament familial; copiii personalului didactic (în activitatate, pensionar sau decedat), precum şi salariaţii sau copiii salariaţilor din USAMV Bucureşti, numai pentru înscrierea la o singură facultate/ specializare.

Scutirea de plata taxei se face numai pe baza actelor prezentate de candidaţi, din care să rezulte că fac parte din una dintre categoriile menţionate.

 


Metodologia privind organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere 2010 

ADMITERE LICENŢĂ - Sesiunea Septembrie 2010 imagine 1
Alte articole | Arhiva