Se încarcă pagina ...

ADMITERE LICENŢĂ - Sesiunea IULIE 2011

 

ADMITERE - Sesiunea Iulie 2011 

 

 08 august 2011

 

 Rezultatul FINAL al Concursului de Admitere

Sesiunea Iulie 2011 

 

 

 

  

26 iulie 2011 

Rezultatul iniţial al Concursului de Admitere

Sesiunea Iulie 2011 

 

 

 • Înmatricularea și plata taxelor se face la sala A.p.11 din corpul A (unde s-a completat dosarul pentru admitere) în perioada 28 iulie – 03 august 2011, între orele 8:00 - 15:30
 • Candidaţii care nu îşi achită taxa de înmatriculare în termenul fixat (3 august 2011), sunt declaraţi respinşi.
 • Candidaţii declaraţi admişi vor fi înmatriculaţi în anul I de studiu pentru anul universitar 2011-2012 prin decizia Rectorului UASMV Bucureşti.  
   

Locuri scoase la concurs

Specializarea de licenţă

Nr. locuri scoase la concurs

Agricultură ZI * - cursuri de zi, 4 ani - 240 credite, specializare Acreditată

82 buget

148 taxă

Agricultură FR - cursuri cu frecvenţă redusă, 4 ani - 240 credite, specializare Autorizată

100 taxă

Silvicultură - cursuri de zi, 4 ani - 240 credite, specializare Autorizată

25 buget

Biologie ZI - cursuri de zi, 3 ani - 180 credite, specializare Acreditată

40 buget

60 taxă

Biologie FR - cursuri cu frecvenţă redusă, ani - 180 credite, specializare Autorizată 50 taxă

* Începând cu anul III de studiu, studenţii pot opta pentru specializările: Agricultură; Ştiinţele solului; Protecţie plantelor.

 

Pentru informaţii suplimentare vă rugăm să ne contactaţi la următoarea adresă de email: info@old.agro-bucuresti.ro 

  


 

Modalitatea de admitere - 2011

 • Media examenului de bacalaureat: 100%  
 • Interviu, notat cu Admis/Respins

 


Program admitere licenţă - 2011

 • CURSURI DE ZI - Specializările:
  • Agricultură
  • Silvicultură
  • Biologie

 

 • 11 - 22 iulie 2011 - Înscrierea candidaţilor şi desfăşurarea interviului 
  • Program zilnic: 08:00 - 15:30
  • Program sâmbăta şi duminica: 09:00-13:00
  • Înscrierea se face la Facultatea de Agricultură - corp A, parter, Pedologie, camera 3
 • 26 iulie 2011 - Afişarea rezultatului iniţial 
 • 27 iulie - 03 august 2011 - Achitarea taxei de înmatriculare şi a primei tranşe a taxei de studii (720 lei)
 • 05 august 2011 - Afişarea rezultatului final

 

 • CURSURI CU FRECVENŢĂ REDUSĂ - Specializările:
  • Agricultură
  • Biologie
   • 11 iulie - 30 septembrie 2011 - Înscrierea şi desfăşurarea interviului

  


Acte înscriere licenţă - 2011

 • Cerere de înscriere
  • Cererea de înscriere este un formular tipizat care se primeşte la înscriere.
 • Diplomă de bacalaureat în original, sau adeverinţă de absolvire în original pentru promoţia 2011.  
  • În cazul în care candidatul este student sau s-a înscris la concursul de admitere la o altă universitate, este necesară o copie legalizată de pe diploma de bacalaureat şi adeverinţă de la universitatea unde este student/înscris la concursul de admitere. 
 • Certificat de naştere, în copie legalizată
 • Certificat de căsătorie, în copie legalizată (dacă este cazul). 
 • Copie după cartea de identitate
 • Adeverinţă medicală tip, eliberată de cabinetele medicale, din care să rezulte că solicitantul este apt pentru profilul şi specializarea la care optează. 
 • 4 fotografii color tip buletin.  
 • Chitanţă de plată a taxei de înscriere
  • Taxa de înscriere se plăteşte pentru fiecare domeniu/specializare la care se face înscrierea.
  • După caz, se prezintă adeverinţele necesare obţinerii scutirii de la plata taxei de înscriere (scutirea de plata taxei de înscriere se acordă doar pentru un singur domeniu/specializare).

 


Taxe admitere licenţă - 2011

 • Taxa de înscriere pentru admitere: 50 lei
 • Taxa de înmatriculare:100 lei
 • Taxa de studii (pentru candidaţii admişi pe locurile cu taxă): 1800 lei  

 

Scutirea de taxa de înscriere se acordă următorilor candidaţi: orfani de ambii părinţi; cei proveniţi din casele de copii sau din plasament familial; copiii personalului didactic (în activitatate, pensionar sau decedat), precum şi salariaţii sau copiii salariaţilor din USAMV Bucureşti, numai pentru înscrierea la o singură facultate/ specializare.

Scutirea de plata taxei se face numai pe baza actelor prezentate de candidaţi, din care să rezulte că fac parte din una dintre categoriile menţionate.

 


Metodologia privind organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere 2011 

 

Rezultatul final al Concursului de Admitere

Sesiunea Iulie 2011

în urma admiterii contestaţiilor depuse în data de 06.08.2011 

 

 

 

 

05 august 2011

ADMITERE LICENŢĂ - Sesiunea IULIE 2011 imagine 1
Alte articole | Arhiva