Se încarcă pagina ...

Examen de Licenţă IFR

 

Rezultatele finale ale Examenului de Licenţă, 2-5 iulie 2012

 

  


 Calendar Examen de Licenţă

1-20 iunie 2012

 • Înscrierea absolvenţilor pentru Examenul de Licenţă (se face la secretariatul Facultăţii de Agricultură)   

20 iunie 2012

 • Termenul pentru depunerea Lucrării de Licenţă (un exemplar semnat de îndrumătorul ştiinţific al lucrării se va depune la secretarul comisiei de licenţă)   

02 iulie 2012 - PROBA Nr. 1

 •  Probă scrisă (test grilă) privind Evaluarea cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate
  • Noţiuni fundamentale de biologie vegetală şi animală   

03 iulie 2012 - Depunerea şi soluţionarea contestaţiilor

04 iulie 2012 - PROBA Nr. 2 - Biologie IFR

 •  Susţinerea publică a lucrării de licenţă - Ora 8:00 

05 iulie 2012 - PROBA Nr. 2 - Biologie ZI

 •  Susţinerea publică a lucrării de licenţă - Ora 8:00 

 

Actele pentru înscrierea la Examenul de Licenţă

 

 • Fişă de înscriere – tip, completată şi semnată de absolvent şi vizată de îndrumătorul lucrării de licență (se solicită la secretariatul facultăţii sau se face download pentru Biologie ZI - Biologie IFR) - completarea fișei de înscriere se va face cu majuscule.  
 • 2 fotografii color – tip paşaport.  
 • Cerere – tip de eliberare a diplomei, cu vizele de la serviciile menţionate (se solicită la secretariatul facultăţii sau se face download pentru Biologie ZI - Biologie IFR - obligatoriu documentul se printează faţă-verso).    
 • Certificat de competenţă lingvistică – eliberat de Decanat, în baza rezultatelor obţinute la disciplina Limbi străine, studiată în anii I şi II (4 semestre); în cazul în care absolvenţii nu au aceste 4 semestre, vor solicita Catedrei de Limbi străine, examinarea în vederea obţinerii Certificatului de competenţă lingvistică; pentru această examinare se va achita o taxă de 100 lei, chitanţa depunându-se la Decanat.  
 • Copie după cartea de identitate.  
 • Dosar plic în care vor fi puse actele de înscriere pentru Examenul de Licenţă (nu se va scrie nimic pe copertă).

 


 

Tematică Licenţă

  


 

Comisia de examen

Preşedinte:     

 • Prof.univ.dr. Costică CIONTU 

Membri:          

 • Prof.univ.dr. Petruţa CORNEA  
 • Prof.univ.dr. Doru Ioan MARIN 
 • Conf.univ.dr. Ionela DOBRIN 
 • Şef lucr.univ.dr. Emilia Brânduşa ŞCHIOPU

Secretar: 

 • Asist.univ.dr. Mala-Maria STAVRESCU BEDIVAN
   

   

 

  

 

 • Specializările, examenele de finalizare a studiilor în învăţământul superior şi modul de susţinere al acestora pentru promoţia 2012 - USAMV Bucureşti [PDF]