Se încarcă pagina ...

În atenţia studenţilor de la Specializarea de Agricultură - IFR


Taxa de şcolarizare se poate achita la Secretariatul IFR sau poate fi virată în contul cu numărul:

  • RO83RNCB0085000508390018
  • Banca Comercială Română - Sucursala WORLD TRADE CENTER
  • Beneficiar U.S.A.M.V. Bucureşti DSIFR - AGRICULTURĂ 


Adresa noastră este următoarea:
Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară din Bucureşti
Facultatea de Agricultură
Departamentul de Studii pentru Învăţământ cu Frecvenţă Redusă
B-dul Mărăşti, Nr. 59, Cod 011464, Sector 1, Bucureşti

 

În cadrul Campusului Universităţii de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară din Bucureşti, Sediul Specializării Agricultură - Învăţământ cu Frecvenţă Redusă (IFR) se află vis-à-vis de Biblioteca Universităţii, în clădirea Specializării de Biologie.


Secretar,
Şef lucr.univ. dr. Elena Loredana POHRIB
Pentru consiliere studenţii pot folosi următoarea adresa de e-mail:
secretariatifr@old.agro-bucuresti.ro