Se încarcă pagina ...

Proiecte de cercetare/dezvoltare cu finanţare internă 2012

 

Nr. Crt.

Contract de cercetare

Denumire proiect

Director /

Responsabil de proiect

1

Proiect PN-II-PT-PCCA-2011-3.2-1778, Contract nr. 45/2012

OPTImization of BIOMass and Approach to Water conservation (OPTIBIOMA-W)

Conf.univ.dr. Viorel ION

2

Proiect PN-II-PT-PCCA-2011-3.2-0899, Contract nr. 121/2012

Sistem interactiv automatizat pentru optimizarea inputurilor de apa, nutrienti si pesticide, in vederea cresterii competitivitatii tehnico-economice a fermelor legumicole mici si mijlocii  (SIOPTEF)

Conf.univ.dr. Beatrice IACOMI

3

Proiect PN-II-PT-PCCA-2011-3.2-0807, Contract nr. 122/2012

Ameliorarea solurilor acide folosind un deseu din industria metalurgică (AMELSOL)

Conf.univ.dr. Mircea MIHALACHE

4

Proiect PN-II-PT-PCCA-2011-3.2-1805, Contract nr. 112/2012

Interdisciplinary research on seed treatment with collagen hydrolysates for quality indicators increasing, pesticide reduction and sustainable development of agriculture production (GERMOSTIM)

Conf.univ.dr. Mihai GIDEA

5

Proiect sectorial ADER 2020, Contract 231/2012

Evaluarea potențialului privind producția de biocarburanți și biolichide în acord cu randamentele minime incluse în Directiva 2009/28/CE. Realizarea unui sistem informatic pentru monitorizarea emisiilor tipice de gaze cu efect de seră provenite din cultivarea materiilor prime organice pentru biocarburanți și biolichide

Conf.univ.dr. Mircea MIHALACHE