Se încarcă pagina ...

Proiecte de cercetare/dezvoltare cu finanţare internă 2008

 
Nr. Crt. Nr. contract Denumire proiect Director/Responsabil de proiect Valoarea(Lei)
1 Grant CNCSIS, Contract 43/2008 Dezvoltarea şi promovarea tehnologiilor agricole nepoluante în contextul agriculturii ecologice, în scopul obţinerii de produse agricole ecologice Gheorghe Valentin ROMAN 92.796
2 Grant CNCSIS, Contract 78/2006 Modele şi metode complexe de cercetare în dezvoltarea rurală durabilă din România Sevastian UDRESCU  8.400 
3 Grant CNCSIS, Contract 2827/2006 Fitoremedierea solurilor poluate cu plumb datorită activităţii industriale, aspecte teoretice şi practice  Sevastian UDRESCU 15.000 
4 Grant CNCSIS, Contract 1426/2007 Cercetări agrochimice şi soluţii tehnologice pentru valorificarea unor deşeuri organice ca substraturi nepoluante în horticultură Roxana MADJAR   60.000
5 Grant CNCSIS, Contract 212/2007 Influenţa măsurilor agrotehnice asupra principalilor indicatori ai fertilităţii preluvosolului roşcat din Câmpia Română Mihaela OBRIŞCĂ  21.341 
6 Proiect CEEX, Contract 106/2005 Prognozarea producţiei de miere, autofertilitatea şi caracteristicile productive la hibrizi străini de floarea-soarelui admişi în cultură în România Victor ŞTEFAN  49.000 
7 Proiect CEEX, Contract 145/2006 Producerea şi valorificarea plantelor medicinale şi aromatice în sistemul agriculturii ecologice Gheorghe Valentin ROMAN   233.215
8 Proiect CEEX, Subcontract 420/2005 Cercetări privind protecţia integrată ecologic a ecosistemelor - componentă esenţială a conceptului de agricultură durabilă în conformitate cu normele şi standardele europene Viorica BĂLAN   40.000
9 Proiect CEEX, Subcontract 133/2006 Sistem integrat pentru managementul riscurilor fitosanitare în curs de apariţie în agricultura din România Viorica BĂLAN  25.000
10 Proiect CEEX, Subcontract 10298/2005 Cercetări privind valoarea agronomică şi alimentară a principalelor ecosisteme praticole din România, în condiţiile gestionării durabile şi menţinerii biodiversităţii covorului vegetal Ştefan DUMITRU   22.000
11 Proiect CEEX, Subcontract 1653/2005 Valorificarea complexă a unor resurse naturale regenerabile pentru obţinerea biocombustibililor, glicerinei şi a solvenţilor ecologici Horia Victor HĂLMĂJAN  11.300 
12 Proiect CEEX, Subcontract 11/2005 Gestionarea ştiinţifică şi tehnologică a patrimoniului pastoral naţional în contextul unei agriculturi durabile Gheorghe MOTCĂ   19.800
13 Proiect CEEX, Subcontract 12/2005 Reconstrucţia ecologică a pajiştilor degradate de factori naturali şi antropici Gheorghe MOTCĂ   5.000
14 Proiect CEEX, Subcontract 4685/2006 Cercetări privind ameliorarea proprietăţilor solurilor prin utilizarea polimerilor în câmpuri experimentale Sevastian UDRESCU  130.500 
15 Proiect CEEX, Subcontract 95/2006 Biocompost pe bază de deşeuri organice (proteice şi celulozice) pentru o agricultură competitivă Sevastian UDRESCU  10.000 
16 Proiect CEEX, Subcontract 156-2/2006 Promovarea performanţelor ştiinţifice româneşti prin organizarea celei de a XVII - a conferinţă internaţională trienală a asociaţiei europene a cercetărilor la cartof ( EAPR ) Braţov 2008 Viorel ION   6.000
17 Proiect CEEX, Subcontract 372/2006 Sistem complex pentru cercetarea fenomenelor de degradare a terenurilor arabile şi monitorizarea impactului negativ al agriculturii asupra resurselor naturale şi a scimbărilor climatice globale Doru Ioan MARIN  80.000 
18 Proiect CEEX, Subcontract 53/2006 Cercetări privind remedierea solului poluat cu metale grele prin fitoextracţie Mircea MIHALACHE  66.500 
19 Proiect CEEX, Subcontract 14/2006 Cercetări privind utilizarea eficientă a apei de irigat, prin lucrări de nivelare executate cu utilaje terasiere bazate pe comandă laser şi acţionare electrohidraulică a organelor de lucru Tudorică POPESCU  98.386 
20 Proiect PN II, Contract 52-139/2008 Cercetări privind obţinerea unor fertilizanţi fosfo-potasici vitroşi cu solubilitate controlată şi stabilirea parametrilor de utilizare în producţia vegetală  Gheorghe Valentin ROMAN 112.295 
21 Proiect PN II, Subcontract 52-119/2008 Realizarea şi implementarea unui sistem integrat de planificare a stupăritului pastoral în vederea rentabilizării exploataţiilor apicole din zona de S-SV a Munteniei Gheorghe Valentin ROMAN  17.000 
22 Proiect PN II, Contract 51-018/2007 Culturi alternative cu potenţial de adaptare la diferite condiţii ecologice şi valorificarea complexă a acestora prin biotehnologii Doru Ioan MARIN   120.000
23 Proiect PN II, Contract 51-088/2007 Agrosisteme sub acţiunea factorilor antropogeni de risc şi stabilirea unor secvente tehnologice de pilotare a acestora Viorica BĂLAN  150.000 
24 Proiect PN II, Contract 32-147/2008 Efectele poluării asupra dimensiunii populaţiilor naturale, distribuţiei şi diversităţii genetice a speciilor genului Rhizobium în diferite zone agricole din România şi rolul acestora în remedierea solurilor Vasilica STAN  129.800 
25 Proiect PN II, Contract 52-178/2008 Cercetări aplicative interdisciplinare şi dezvoltarea de tehnologii avansate de discriminare, decizie şi control focalizat pentru managementul buruienilor din culturile de prăşitoare Mihai GÂDEA   
26 Proiect PN II, Contract 61-036/2007 Dezvoltarea tehnologiei de obţinere a unui complex enzimatic necesar hidrolizei materialelor lignocelulozice utilizate în producerea de biogaz-hidrocel Gabriela NEAŢĂ   100.000
27 Proiect PN II, Subcontract 1421/2007 Promovarea unei tehnologii de extragere a uleiurilor vegetale, sursă energetică curată de protecţie a mediului şi de reducere a emisiilor de gaze în urma utilizării în fermele agricole Paul DOBRE   100.000
28 Proiect PN II – Capacităţi, Contract 160 CPI/2008 Dezvoltare şi modernizare laborator de cercetări agro-fitotehnice în domeniul culturilor de câmp în conformitate cu standardele europene Viorel ION  400.000 
29 Proiect TD 145 Cerecetări privind producerea şi valorificarea plantelor medicinale şi aromatice în sistemul agriculturii ecologice pentru zona de sud a ţării  Adrian Gheorghe BĂŞA  29.529
30 Proiect BD 201 Cercetrări provind culturile agricole alternative în sistemul de agricultură ecologică pentru zona de sud a României Alina Maria IONESCU  18.000 
31 Proiect BD 202 Cercetrări provind culturile agricole intercalate pentru sistemul de agricultură ecologică în zona de sud a României  Elena Mirela DUŞA 18.000
32 Contact 262/2008 Cercetări privind controlul buruienilor cu tehnologia Roundup Ready in RR Corn-NK 603 Ilie Dumitru SĂNDOIU  4.273 
33 Contract 210/2008 Cercetări privind coexistenţa la porumbul BT Ilie Dumitru SĂNDOIU  4.242 
34 Contract 11/2008 Cercetări în lotul demonstrativ cu soiuri şi hibrizi de rapiţă la Feteşti pe sol cernoziom castaniu Ilie Dumitru SĂNDOIU   13.843
35 Contract 1/2008 Cercetări în lotul demonstrativ cu soiuri şi hibrizi de rapiţă la Feteşti pe sol cernoziom castaniu Ilie Dumitru SĂNDOIU   2.677