Se încarcă pagina ...

Proiecte de cercetare/dezvoltare cu finanţare externă 2013

 

Nr. Crt.

Contract de cercetare

Denumire proiect

Director /

Responsabil de proiect

1

Proiect Leonardo da Vinci, Contract 2012-1-ES1-LEO05-50453

(2012-2014)

Herbal.Mednet - Consolidarea educaţiei vocaţionale şi a instruirii inovative a formatorilor / consultanţilor agricoli în domeniul plantelor medicinale şi aromatice

Sef.lucr.dr. Maria TOADER

2

Proiect Leonardo da Vinci, Contract LLP/LDV/PAR/2013/078

(2013-2015)

Agropuzzle II – Puzzle for businessmen in agriculture carrying business in a permanently maintainable way

Şef lucr.dr. Maria Toader

3

Program SOCRATE-ERASMUS

Mecanizarea agriculturii, mecanizarea lucrarilor în agricultură și în spațiile verzi

Conf.dr. Iacomi Cristian