Se încarcă pagina ...

Proiecte de cercetare/dezvoltare cu finanţare externă 2011

 

Nr. Crt.

Contract de cercetare

Denumire proiect

Director /

Responsabil de proiect

1

Program Leonardo da Vinci, Contract 2009-1-RO1-LEO05-03584/LLP-LDV-2009-RO-008

Developing the Skills of Organic Agriculture Trainers for the Balkans

Prof.univ.dr. Gheorghe Valentin ROMAN