Se încarcă pagina ...

Prezentare laboratoare de cercetare


Laborator de Pedologie, cu următoarea dotare: Micromonoliţi de sol: Atlase Munsell; Hărţi pedologice; Calcimetru Scheibler; Pipetă Kubiena; Etuvă; Sonde pedologice; Penetrometre de teren şi laborator; Balanţe analitice; pH-metre de teren şi laborator; Umidometru TDR; Calcimetru Eijelkamp; Conductometre; Spectofotometru UV-VIS; Ionometru cu ioni selectivi; Eşantioane de probe de sol; Reactivi; Sticlărie specifică de laborator.


Laborator de Fizica Solului, cu următoarea dotare: Etuve; Aparat pentru determinarea stabilităţii hidrice a agregatelor; Umidometru; Balanţe analitice; Pipetă Kubiena; Analizator fracţiuni granulometrice pe bază de laser; Sonde pedologice pentru diferite texturi; Penetrometru de teren cu GPS; Aparat pentru determinarea sucţiunii solului; Cilindrii metalici de 100 cm3; Reactivi; Sticlărie specifică de laborator.


Laborator de  Conservarea Solurilor, cu următoarea dotare: Sistem automat de cernere uscată (Determinarea structurii solului); Aparate Tiurin - Erikson pentru cernere umedă (Determinarea structurii solului); Aparat cu 6 sisteme de cernere umedă; Incubator; Etuve; Echipament BOD; Sonde pentru umiditate; Echipament sitare; Microscop cu cameră video; Stereomicroscop cu cameră video; Lupe; Pense; Sticlărie laborator; Truse portabile pentru analize de sol.


Laborator de Agrotehnică, cu următoarea dotare: Etuvă Binder cu ventilaţie forţată; Balanţe de 1 kg; Cântar Berkel; Balanţă cu 2 zecimale; Ierbare cu buruieni; Colecţii de seminţe de buruieni; Lupă binocular; Lupe filatelice; Albume de buruieni; Colecţii de erbicide; Seturi sticlărie pentru amestecuri de erbicide; Rame de 1 şi 1,5 m pentru capacitatea pentru apă în câmp; Aparate Whanscaffe pentru ascensiunea capilară; Sistem automat de cernere uscată (Determinarea structurii solului); Aparate Tiurin - Erikson pentru cernere umedă (Determinarea structurii solului); Aparat cu 6 sisteme de cernere umedă; Standuri pentru determinarea vitezei de filtraţie; Cilindri de 100 cm3 pentru determinarea densităţii aparente; Fiole de aluminiu pentru determinarea umidităţii solului; Sonde ICAR pentru recoltarea de probe de sol pentru umiditate; Cazma Mitscherlich; Tractoare; Maşini agricole; Câmp experimental la SD Belciugatele - Ferma Moara Domnească.


Laborator de  Biologia Solului, cu următoarea dotare: Microscoape; etuvă Binder; aparat pentru determinarea catalazei; Incubatoare; Numărător de colonii; Centrifugă Micra; Spectrofotometru UV-VIS; Spectrofotometru IR; Agitator magnetic; Agitator mecanic; Biurete pentru titrare; Balanţă cu 3 zecimale; Balanţă cu 2 zecimale; Pipete automate; pH-metru cu citire pe solid.


Laborator de Ecologie, cu următoarea dotare: Cameră de creştere; Conductometru; Oxigenometru; Cameră climatică; Aparat pentru determinare fotosinteză; Incubator; Etuve; Echipament BOD; Sonde umiditate; Echipament sitare; Microscop cu cameră video; Stereomicroscop cu cameră video; Lupe; Pense; Sticlărie laborator; Truse portabile pentru analize de sol; Truse portabile pentru analize de apă.


Laborator de Fitotehnie, cu următoarea dotare: Camera climatică (fitotron) pentru creşterea plantelor tip SGC Sanyo Gallenkamp 960; Germinator automat (Automatic Copenhagen Bath Instruction FH 60); Captator solar punctiform; Tensiometre; Penetrometre, Lupă binocular; Frigider; Etuvă, Balanţe tehnice; Lupe; Pensete; Ierbare; Mostre plante, inflorescenţe şi seminţe; Planşe cu reprezentări de plante; Câmp experimental la SD Belciugatele - Ferma Moara Domnească.


Laborator de Pratologie, cu următoarea dotare: Maşini şi echipamente pentru lucrări în câmpul experimental; Microscop; Balanţe; Etuve; Lupe; Pensete; Lupă binocular; Ierbare; Mostre plante, inflorescenţe şi seminţe; Planşe cu reprezentări de plante; Câmp experimental la SD Belciugatele - Ferma Moara Domnească.


Laborator de Calitatea Produselor Agricole, cu următoarea dotare: Aparat extracţie Soxhlet; Moară WZ2; Unitate de distilare Kjeldahl; Aparat sitare; Aparat determinare amilază; Balanţă analitică HM, din gama HM-120 (120 x 0,001 g); Balanţe tehnice (1200 x 0,01g) de tip Sartorius şi Partner WPS 1100/C/10; Aparat Soxhlet SER 148; Aparat pentru determinarea activităţii enzimei alfa amilaza (Falling time SWANTECH); Aparat Sanyo Gallenkamp PLC pentru obtinerea apei bidistilate; Spectrofotometru în domeniul Infraroşu (NIR); INSTALAB Dickey Jonh pentru determinarea diverşilor constituienţi prezenţi într-o probă vegetală; Etuvă electrică BINDER WTC; Umidometre pentru determinarea umidităţii seminţelor (T1, SINAR TM, HOH-EXPRESS HE50); Balanţe hectolitrice (SAMOVAR, SINAR TM, EASY-WAY); Set site automat CISA; Incubator.


Laborator de Genetica şi Ameliorarea Plantelor, cu următoarea dotare: Microscoape; Etuvă; Sticlărie de laborator; Reactivi; Pensete; Ace spatulate; Fotografii metafazice la diverse specii de plante (inclusiv caliotipul uman); Seturi de preparate fixe cu diferite faze ale diviziunilor celulare; Balanţe; Centimetre; Micrometre; Foarfeci; Seturi cu fişe de înregistrare a datelor; Planşe cu metode de lucru, diferite scheme de hibridări şi rapoarte de segregare, planşe cu analize biometrice; Material vegetal conservat; Deionizator-Milli; Incubator cu agitare SI 50; PH-metru; Plită cu agitator magnetic; Stereofotomicroscop; Balanţă electronică; Cuptor cu microunde; Sterilizator model 1925 X; Butelie pentru azot lichid; Centrifugă-Sigma 2K15; Minicycler PCR; Sisteme de elecrtoforeză orizontală şi verticală; Lampă UV; Baie de apă; Frigider; Vase de sticlă;


Laborator de Genetica Plantelor, cu următoarea dotare: Microscop NOVEX BTS-HOLLAND; Agitator magnetic cu încălzire MRHEI STANDARD cu accesorii; Cameră frigorifică de laborator-40o C; Combină frigorifică BOSCH; Incubator Velp Software; Lupă binocular; Balanţă analitică WAA; Distilator; Reactivi pentru studiile citogenetice şi citologice; Preparate microscopice stabile; Fotografii; Schiţe şi fişe de cercetare privind material biologic, în colecţia genetică; 17 fenotipuri de cais; 16 fenotipuri de piersic. 


Laborator de Protecţia Pantelor (Fitopatologie, Entomologie, Virusologie, Microbiologie), cu următoarea dotare: Microscoape; Stereomicroscoape; Lupe; Bisturie; Herbare fitopatologice; Pensete; Preparate microscopice; Lame; Lamele; Colecţie ştiinţifică; Frigider; Vase de sticlă; Reactivi; Preparate microscopice, obişnuite şi durabile; Autoclav; Micrometre (ocular + obiectiv); Site nematologice; Vase anotomice cu tipuri de dăunare; Preparate microscopice; Cutii cu sistem de aerisire pentru transport insecte; Etaloar (măsuţă pentru întins fluturi); Ace entomologice; Hotă; Distilator; Termostat; Etuvă; Balanţe (electrice, obişnuite); Coloranţi biologici; Vase Petri; Eprubete; Flacoane (sticlă, plastic); Determinatoare; Medii de cultură; Cameră clară (desen + foto); Microscoape speciale; Material biologic (preparat, ierborizat şi conservat); Micrometre (ocular + obiectiv); Eşantioane cu produse de uz fitosanitar; Scheme de aplicare a tratamentelor; Flacoane cu produse vegetale tratate (seminţe, fructe, organe vegetative); Presă de plante; Săruri; Reactivi; Becuri şi instalaţii UV; Detergenţi, solvenţi şi materiale de sterilizare; Spirtiere; Butelii gaz lichefiat; Extinctor cu CO2 (gaz carbonic); Ace spatulate; Ace de disecţie; Cleme; Pensete;Foarfeci.


Laborator de Tehnică Experimentală, cu următoarea dotare: sondă pentru umiditate; pH-metru; computere echipate cu program pentru Analiza varianţei; calculatoare; câmp experimental la SD Belciugatele - Ferma Moara Domnească echipat cu tractor 683, Echipament de erbicidate totală, semănătoare SUP 21, semănătoare SPC 8, combină experimentală Farmer Hege, semănătoare Gaspardo.


Laborator de Mecanizare, cu următoarea dotare: Tractoare; Masini agricole, horticole, zootehnice; Utilaje diverse; Echipamente IF, Machete.