Se încarcă pagina ...

Prezentare Absovenţi ai Facultăţii de Agricultură

 

 

Botănoiu Daniel

Absolvent al Facultăţii de Agricultură - Specializarea Agricultură 

Promoţia 1994  

 • Doctor în Agronomie (2008)
 • Director Executiv al Federaţiei Naţionale a Producătorilor Agricoli din România (FNPAR) şi reprezentantul producătorilor români la Bruxelles (din 01.10.2009 - prezent)
 • Director General – Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale (MAPDR) (01.04.2009 - 01.10.2009)
 • Director Executiv al Federaţiei Naţionale a Producătorilor Agricoli din România - FNPAR (21.06.2007- 30.03.2009), iniţiator şi membru fondator 
 • Consilier la SC Interagro SA Bucureşti - Departamentul agriculturii (15.04.2005 - 21.06.2007)
 • Director General - Societatea Naţională a Produselor Agricole din România (SNPA) din cadrul MAPDR (16.07.2001 - 15.04.2005)
 • Reprezentant al producătorilor agricoli la reuniunile COPA COGECA-GEOPA Bruxelles
 • Reprezentantul producătorilor români în cadrul Confederaţiei Europene a Producătorilor de Porumb şi ORAMA - producătorii de cereale păioase şi oleoproteaginoase 
 • Membru fondator al Asociaţiei Generale a Producătorilor Agricoli din România - AGPAR
 • Medialiat cu aur pentru excelenţă în tehnologie şi management

 

Ion Marian

Absolvent al Facultăţii de Agricultură - Specializarea ,,Producerea de sămânţă şi material de plantat” 

Promoţia 1993

 • Doctor în domeniul Horticultură (2006)
 • Cercetător ştiinţific II - Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Viticultură şi Vinificaţie Valea Calugărească (18.12.2007 - prezent)
 • Director ştiinţific al Institutului de Cercetare-Dezvoltare pentru Viticultură şi Vinificaţie Valea Calugărească (14.09.2009 - prezent)
 • Secretar ştiinţific al Institutului de Cercetare-Dezvoltare pentru Viticultură şi Vinificaţie Valea Calugărească (01.05.1996-13.09.2009)
 • Director Departament Material Săditor Viticol în cadrul Asociaţiei Române a Amelioratorilor de Plante (ARAP)
 • Membru al Clubului Internaţional Amici della Vite e del Vin (San Fior – Conegliano-Italia
 • Membru reţeaua Agrifoodresearch
 • Absolvent al cursului postuniversitar de master ,,Calitate şi performanţă în producerea şi valorificarea vinurilor” –USAMV Bucureşti, Facultatea de Horticultură (octombrie 2004- septembrie 2006)
 • Specialist în elaborarea unor lucrări şi acte normative importante în sprijinul MADR: ,,Studiul ecopedologic şi ecoclimatic pentru încadrarea arealelor viticole din România în zonele viticole ale U.E.” şi ,,Ordinul 225 privind aprobarea Zonării soiurilor nobile de viţă de vie roditoare admise în cultură în arealele viticole din România”.

 

Sumedrea Dorin Ioan

Absolvent al Facultăţii de Agricultură - Specializarea Agricultură 

Promoţia 1993  

 • Doctor în Horticultură (2001)
 • Membru asociat al Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti” (2010)
 • Cercetător ştiinţific I - Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Pomicultură (I.C.D.P.) Piteşti - Mărăcineni
 • Director ştiinţific al I.C.D.P. Piteşti - Mărăcineni (1.06.2006 - prezent)
 • Şef Laborator "Tehnici şi tehnologii în pomicultură" (2004-2005)
 • Lector universitar asociat la Universitatea din Piteşti, Catedra de Biologie – Horticultură (2001 - prezent)
 • Absolvent Universitatea “Constantin Brâncoveanu” Piteşti, Facultatea Management –Marketing (August, 2001)
 • Expert evaluator la programul Parteneriate în domenii prioritare, programele Capacităţi şi Idei - PNCDI II (2007, 2008, 2010)
 • Membru al Societăţii Naţionale a Pomicultorilor din România
 • Membru permanent - Platforma Tehnologică Naţională « Food for Life »
 • Membru EUFRIN - European Fruit Research Institutes Network
 • Membru ISHS - International Society for Horticultural Science
 • Membru reţea Agrifoodresearch
 • Număr total de publicaţii: 93 lucrări, din care 11 cărţi - 5 ca unic sau prim autor
 • 24 proiecte în 10 ani (1999 – 2009), din care 4 în calitate de director de proiect – câştigate prin competiţie, 2 internaţionale – membru în comitetul de management, 2 responsabil economic, 1 responsabil ştiinţific