Se încarcă pagina ...

Admitere doctorat 2010 - Facultatea de Agricultură

 

................ = informaţii ce urmează a fi actualizate

Număr de locuri:

 

 

 • Număr locuri buget: ............

 

 • Număr locuri cu taxă: ............

 


 Lista conducătorilor de doctorat şi numărul de locuri finanţate de la buget pentru anul univ. 2010-2011

Facultatea de AGRICULTURĂ - Domeniul AGRONOMIE

1. Prof.univ.dr Budoi Gheorghe 
2. Prof.univ.dr Cristea Stelica 
3. Prof.univ.dr Davidescu Velicica 
4. Prof.univ.dr Diaconu Petre 
5. Prof.univ.dr Docea Eugeniu 
6. Prof.univ.dr Dumitru Mihail 
7. C.S.I Hera Cristian 
8. Prof.univ.dr Mitroi Adrian 
9. Prof.univ.dr Motcă Gheorghe 
10. Prof.univ.dr Nicolae Ion 
11. Prof.univ.dr Niculiţă Petru 
12. Prof.univ.dr Oancea Ioan 
13. Prof.univ.dr Oanea Nicolai 
14. Prof.univ.dr Paşol Paul 
15. Prof.univ.dr Popescu Tudorică
16. C.S.I Ploaie Pătru
17. Prof.univ.dr Puiu Ştefan
18. Prof.univ.dr Roman Gheorghe Valentin
19. C.S.I Severin Valerian
20. C.S.I Săulescu Nicolae 
21. Prof.univ.dr Udrescu Sevastian 
22. Prof.univ.dr. Roşca Ioan  


 

Program admitere doctorat:

 

 • ........... 2010 - Înscriere

 

 • ........... 2010 - Colocviu

 

 • ........... 2010 - Achitarea taxelor

 

 • ........... 2010 – Înmatriculare

 


 

Acte înscriere doctorat:

 • Fişă de înscriere (formular tipizat pus la dispoziţie de secretariat Doctorat);
 • Memoriu de activitate ştiinţifică cu titlurile lucrărilor ştiinţifice elaborate;
 • Copii legalizate de pe următoarele acte:
  - certificatul de naştere;
  - certificatul de căsătorie (dacă este cazul);
  - diploma de bacalaureat;
  - diploma de învăţământ superior, însoţită de anexa cu note;
  - diploma de master, însoţită de anexa cu note;
 • Copie carte (buletin) de identitate.

 

 

Taxe doctorat:

Taxa de înscriere: ........... lei;

Taxa de înmatriculare: ........... lei;

Taxa de studiu: ........... lei